Rona Turanlı

Prof. Dr. Ömer Rona Tutanlı 21 Ocak 1946'da İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. Mezuniyetinden sonra akademik kariyere giren Turanlı, 1971-1977 arasında asistan, 1977-1980 arasında doktor asistan olarak İ.T.İ.A.'da görev yaptı. 1980 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde doçent, ve 1988 yılında profesör oldu. Aynı fakültede dekan yardımcılığı da yapan Prof. Turanlı, 1982'de A.E.T. nezdinde araştırmacı olarak çalıştı.

Bibliyografya

İktisadi Doktrinler Tarihi: Ders Notları (1976), Malthus'un Nüfus Kuramı ve Az Gelişmiş Ülkelerde Nüfus Sorunu (1977), Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü (Tamer İşgüden ile -1992), Kazakistan (1993), Türkiye'de Serbest Rekabetin Gelişmesini Engelleyen Faktörler (1995), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülke Etüdü (1997), İktisadi Düşünce Tarihi (1988), Mikroekonomik Analiz (2000)