Romantik Muamma

Yazar : Besim F. Dellaloğlu
İsbn : 9756947675
Yayın Tarihi : Nisan, 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 156
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Bağlam Yayınları
Bahsi Geçen : Besim Dellaloğlu

Eldeki çalışma, romantik düşünceye yönelik bir anlama çabasıdır. Romantik düşünce sabit bir anlama sahip olmadığı için, bu çalışma da sonuçta bir yorumdur. Ancak yine de, her yorum gibi, bu yorum da payına düşenden fazlasını ister. Her yorum, diğer yorumlara yönelik bir hoşnutsuzlukla işe başlar. Dolayısıyla bu çalışmanın yorumuna göre, romantik düşünce üzerine yapılan yorumlar yetersizdir. Romantizm denince bugün bile ilk akla gelen, onun sanat ve özellikle şiir merkezli bir "-izm" olduğudur. Bu yanlış değildir; ancak eksiktir. Romantizm topyekûn bir düşünce biçimidir; yaşama karşı bir duruştur. Romantizm bir felsefedir, estetiktir, ahlaktır, bir dünya görüşüdür. O, siyasaldır, sosyolojiktir, psikolojiktir. O, bir şiirdir, edebiyattır, biçimdir, üsluptur. Çalışmanın temel iddiası, özellikle Erken Alman Romantizmi olmak üzere, romantik düşüncenin büyük ölçüde yanlış anlaşıldığı ya da doğru değerlendirilmediğidir. Romantizmin kıymeti bilinmemiştir. Bir anlamda bu çalışma, Erken Alman Romantiklerinin değerinin altını çizmek peşindedir. Erken Alman Romantikleri, düşünceleri hep gündemde ama kendileri hep arka planda kalmış bir düşünür grubudur. Hegel, Nietzsche, Kierkegaard, Dilthey, Heidegger, Adarno, Benjamin, Marcuse, Derrida, Foucault gibi düşünce tarihinin en önemli isimlerinin düşüncelerinde onların gölgesi sezilebilir. Ancak bu gölge hep belli belirsiz olarak kalmıştır. Jean Paul'un dediği gibi, "anılar, kimsenin bizden alamayacağı tek mülkümüzdür". Romantiklerin anısı modern düşünce içinde anonimleşmiştir sanki. Bu çalışmanın hedeflerinden biri de romantiklerin anısının izini sürmektir. Buna ek olarak, bu çalışmanın bakışından romantizm bir erken modernizmdir. Bu, bir anlamda, modernizmi bir yüzyıl erkene almaktır,
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Besim Dellaloğlu Kitapları (3)