Romanos Diogenis İstanbul'a Yollar Açılırken

Yazar : Pavlos Karolidis
İsbn : 975470337x
Yayın Tarihi : 1993
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 77
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : Iletişim

Bir tarih monografisi olan bu eser, ilk bakışta, Bizanslı İmparator Romanos Diogenis'in 1068-1071 yılları arasındaki üç yıllık kısa krallık döneminin tarihini incelemekte olduğu intibaını vermekle birlikte, esasında, Türk okuru için, kuruluşundan 1453'teki yıkımına kadarki Bizans Devleti'nin tarihini ve aynı zamanda, Bizans ile Müslüman Arap Devletleri ve Türk Selçuk Devleti arasındaki ilişkileri -bilimsel metodoloji açısından- karşılaştırmalı bir yöntemle vermektedir. Bu küçük kitabın sayfaları içinde, aydın okura, genel olarak, kuruluşundan Malazgirt Savaşı'na kadarki zaman dilimi içindeki Bizans Devleti'nin etnik, askeri, dini, sosyo-ekonomik ve politik durumu gerçek bir kusursuzluk içinde sunulmaktadır. Toplumların bugünkü çalkantılı ve değişik problemli yaşantıları içinde, bin yıl öncesine dönmek, birçoğumuzun ismini dahi bilmediği bir Bizans imparatorunun üç yıllık iktidarına ait bir monografiyi sunmak, belki de, tuhaf gelebilir. Ama Tarih'in her ne kadar ayrıntılarda tekrarlanmamasına rağmen, toplumların günlük yaşamlarındaki iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın ve de haklı ile haksızın arasındaki sürekli çatışmalarının aydınlanmasına götüren yolların bu ayrıntılardan oluştuğunu düşünürsek, böylesine geriye dönük kısa bir yolculuğun gizemli yollarında yürümenin yararlarını anlayabiliriz. Bizans Devleti, Doğu Roma İmparatorluğu'nun organik bir devamı olarak ve Eski Yunan-Roma dünyasının yıkımı ile Ortaçağ Hıristiyanlığı dünyasının ortaya çıkışı sırasında tarih sahnesinde kendini göstermektedir. Bizans Devleti'nin kuruluşu sıralarında, Batı'nın, Doğu'dan gelen Cermen, Hun, Arap, Slav, Peçenek saldırılarına uğradığını ve doğu kavimlerinin Doğu Avrupa'ya yayılıp aşağılardaki Akdeniz ile batıdaki Atlantik'e kadar uzandıklarını ve sonuçta, bu saldırılara daha fazla dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkıldığını görmekteyiz. Ne var ki, Doğu Roma İmparatorluğu'nun ve de onun uzantısı olan Bizans'ın, daha bin yıl kadar Doğu'ya karşı koyabildiği görülmektedir.
******