Romanistanbul - Şehir, Müzik ve Bir Dönüşüm Öyküsü

Yazar : Özgür Akgül
İsbn : 9789750110368
Yayın Tarihi : Nisan, 2009
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 223
Ölçü : 15 x 21 cm
Yayınevi : Punto Yayınları

Türkiye'deki birçok müzik türü için son derece büyük bir önem taşıyan 'piyasa' kavramı, Romanların müzikal pratiklerinin müzik endüstrisi içindeki rollerinin daha iyi anlaşılabilmesi açısından, geniş açılımlar sağ'layan ipuçları barındırır. Roman müziğinin, piyasayı şekillendiren iktisadi yapılar ışığında ele alınabilmesi için, piyasa kültürü bağlamının bir bütün olarak mercek altına alınması gerekir. Elinizdeki kitap, bu açıdan, üzerine pek fazla kafa yorulmamış olan bir alana katkı sunmaktadır. Peki, bu konuya ilişkin araştırmaların sayısı neden bu kadar az? Muhtemelen, temel olarak iki nedenden: 'Piyasa'nın, müzik faaliyetlerinin bir bileşeni olarak düşünülmesine ilişkin: uzun bir geçmişe dayanan olumsuz algılar ve piyasayı göz önünde bulundurmanın gerekli olduğu durumlarda da, müziği şekillendiren piyasa süreçlerini görmezden gelmeye dönük bir entelektüel suskunluk... Türkiye'deki müzik faaliyetlerinin genelinde, yapılan işin parasal karşılığı konusundaki görüşler, ideolojik olarak, müziğin 'sanat' olarak değerlendirildiği, müzikal üretimin (icra etme, besteleme ve alımlama) ise 'sanatsal' olarak nitelendirildiği bir anlayış barındırır. Bu ideolojik yapılar, sanatın, doğası gereği 'medenileştiren' ve 'eğiten' bir potansiyel taşıdığı ve dolayısıyla sanatsal üretimin estetiği ile eylem etiği arasında bağlantı kurabildiği inancı üzerine kurulmuştur. Bu pratiklere ilişkin karmaşık kültürel tutumlar, ideolojik konumlanma ve somut uygulamalar arasındaki çelişkilerde su yüzüne çıkmaktadır. Benzer çelişkiler, müzisyenlerin temsil ettikleri farklı müzik türleri içindeki tutumlarında da görülebilir.
******Özgür Akgül

Oktay Aras Kitaplığındaki Özgür Akgül Kitapları (1)