Roman Gibi 1919-1950

Yazar : Sabiha Sertel
Yayın Tarihi : 1978
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 386
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Cem Yayınevi

Türkiye'nin basın hayatında unutturulamayacak bir yere sahip olan Sabiha Sertel, anılarında, bir kadın ve bir toplumcu olarak, gerçek bir demokrasinin kurulması için verdiği mücadelelerin dökümünü yapıyor. 1910'lardan 1950'lere dek uzanan yoğun ve çalkantılı bir dönemin bir röportaj canlılığı ve bir roman akıcılığı ile belgelendirilmiş anlatımı... Ülkemizde çağdaş basının temelini atanlardan biri olan Sabiha Sertel'in anılarından bugün için de çıkarılacak hayli dersler var. "1919'dan 1950'ye kadar geçen hayatımı, hatıralarımı, savaşlarımı devirler içinde, olaylarla ilgili olarak verdim. Memleket dışında eski gazeteleri, dergileri, materyeli toplamak çok güçtü. Bunların bir kısmına elde edebildim. Bir kısmını bulamadım. Bulduklarımla yetinmek zorunda kaldım. Bu sebeple içerisinde bazı noksanlar varsa, okuyucuların bunu mazur görmelerini rica ederim. Materyelin toplanmasında bana yardım eden Moskova'da Asya Afrika Halkları Enstitüsü'nde tarih kaynakları üzerinde araştırmalar yapan baş ilmi işçi Anna Sapanovna Tveritinova'yo, yine ayni enstitüde edebiyat araştırmaları yapan baş ilmi işçi Leyla Arkoyeva'ya, Bulgaristan Komünist Partisi Türkiye Şubesi yöneticilerinden Ahmet Arunov'a edebiyat öğretmeni İbrahim Tatarlı'ya, İbrahim Berilov'a, Provada'da Saime Hanım'a, Azerbaycan yazarlarından Mir Mehdi Seyitzade'ye, Bakü Üniversitesi ekonomi öğretmeni Kamil Samedov'a, bu vesile ile teşekkürlerimi sunarım."
******