Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi Cilt IV BİZANS Cilt 1

Yazar : Edward Gibbon
İsbn : 9757538663
Yayın Tarihi : 1994
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 185
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Arkeoloji ve Sanat Yayınları

Sözüm yerine geldi. Batı ve Doğu'daki Roma İmparatorluğu'nun gerileyiş ve çöküş tarihi için yaptığım tasarıyı gerçekleştirmiş oldum. Bu olaylar zinciri Traianus ve Antoninus yüzyılından başlayarak İstanbul'un İkinci Mehmet'çe alınışına değin geçen zamanı, Haçlıların tablosunu ve tüm Ortaçağ boyunca Roma'nın durumunu kapsamaktadır. Birinci kısmın yayımlanmasından beri, istediğim gibi "sağlıklı, keyfimce ve dayançlı" yararlandığım oniksi yıl geçmiş bulunuyor. Böylesine uzun ve yorucu bir çalışmanın sıkıntısından kurtulmuş olmakla bugün mutluyum ve kamuoyunun kayrası, yapıtımın sonuna dek sürerse sevincim gölgesiz ve tam olacaktır. Her şeyden önce, bu tarih için bilgiler aldığım, her yüzyıldan ve her dilden çok sayıdaki yazarlar üzerine bir tanıtma notu vermeyi kararlaştırdım. Şuna inandım ki, gerçek yararlılık, bunca büyük ve gösterişli bilgi sergilemesini mazur gösterecektir. Bir san'at ustasının onamını kazanmış olan bu tutumumdan vazgeçmeseydim, böyle bir kataloğa uygun ölçüde sınırlama yapabilmem çok güçleşecekti. Yazarlığın ve baskıların yalnız adlarını belirtseydim bu benim için doyurucu olmayacak ve okuyucularımca hoş karşılanmayacaktı. Notlarımda Roma ve Bizans'ın belli başlı tarihçilerinin ıra (karakter)'larını zaman zaman açıklamalarla tanıttım. Çok ayrıntılı araştırmalar ve varılan yargılar, kuşkusuz, değerlidirler. Ne var ki bu çalışma, aşırı ölçüde derin bilgileri yüklenecek ve sanki tarihçilerin evrensel kitaplığına dönüşen bir yapıt olacaktır. Her zaman kaynaklara inerek güvenli bilgi edinmeyi; orijinallerin incelenmesini, bana hep telkin eden öğrenme isteğimi ve bunu görev bildiğimi; eğer kimi zaman gözden kaçmış olanlar varsa bir olay ya da metin aktarmak biçiminde bunlardan yardımcı tanıklıklar olarak söz etmiş olduğumu belirtmekle yetineceğim. Az sonra, ilk gençlik çağlarımda tanıdığım ve sevdiğim memleketi, Lozan'ı ve gölünün kıyılarını yeniden göreceğim. Orada, yumuşak bir yönetim altında, güzel görünümler ortasında, gönül okşayıcı ve terbiyeli insanların arasında, özgür ve keyfimce bir yaşama dalarak geçirdiğim ve yine de geçireceğimi umduğum yalnızlık ve toplumsallığın birlikte yaşandığı yerde olacağım... (Devamı 2. Ciltte)
******Edward Gibbon

Oktay Aras Kitaplığındaki Edward Gibbon Kitapları (1)