Robert Anhegger

Robert Anhegger 1911 yılında Viyana'da doğdu. Yıldızı Nazilerle barışmadığı için 1935 yılında ülkesini terk etmek zorunda kalan ve 1943 yılında Alman vatandaşlığından çıkarıldığı için ömrünün büyük bir kısmını haymatlos olarak Türkiye'de geçiren, bu arada bir Türk'le, Bedri Rahmi'nin kızkardeşi Mualla Eyüboğlu'yla evlenen Anhegger, kendini "Türkleşmiş bilinçli bir Alman' olarak görüyordu. Anhegger Zürich Üniversitesi'nde Balkanistik tahsili yaptı. Doktorasını da burada tamamladı. Savaş şartları ve ilgi duyduğu konular onu 1940'larda Türkiye'ye sürükledi. Özel Almanca derslerinden musahhihliğe ve redaktörlüğe kadar bir yığın iş yaparak ayakta kalmaya çalıştı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde ve bazı liselerde görev yaptı. 1949 yılında, diğer Alman hocalarla birlikte üniversitedeki aktif görevinden ayrılan Anhegger, 1961'den itibaren yedi yıl boyunca İstanbul Goethe Enstitüsü'nü yönetti. İstanbul'daki ilk önemli sanat galerilerinden biri olan Maya Sanat Galerisi'ni kurdu. Son yıllarını yaşadığı Hollanda`da da Türk kültürü üzerindeki çalışmalarına devam eden Anhegger 27 Mart 2001 tarihinde öldü.

Bibliyografya

Varia Turcica IX. Türkische Miszellen (1987), Seyreyle Dünyayı Temaşa-i Dünya ve Cefakaru Çilekeş Robert Anhegger (Evangelinos Misailidis -1988), Kanunname-i Sultani Ber Muceb-i Örf-i Osmani II. Mehmed ve II. Bayezid Devirlerine Ait Yasakname ve Kanunnameler (Halil İnalcık ile -2000), Hatice Sultan ile Melling Kalfa (Jacques Perot, Frederic Hitzel ile -2001), Hitit Güneşi Mualla Eyüboğlu Anhegger (Tuba Çandar 2003)

Oktay Aras Kitaplığındaki Robert Anhegger kitapları (2)