Richard Wagner

Yazar : İsmail Hikmet Ertaylan
Yayın Tarihi : 1969
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 138
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : T. İş Bankası Kültür Yayınları

Musikişinaslar ve şairler arasında hususi bir mevkii olan Richard Wagner hakkında yazılmış olan tenkitler ve takdirler, denebilir ki hiçbir musikişinas ve şair hakkında yazılmamıştır. Wagner musiki âleminde mevcut olan ve adeta bir sanat istibdadı teşkil eden bütün kanun ve kaideleri kırıp atarak bu alanda bir sanat ihtilalcisi olarak meydana atılmış ve bütün bu sahanın ünlü sanatçılarına meydan okumuştur. Hiç bir sanatkâr ne onun kadar övülmüş, ne de onun kadar yerilmiştir. Öyle aleyhtarları çıkmıştır ki kendisinin değil dehasının, san'atçı1ığını bile inkâra kadar varmışlardır. Öyle taraftarları peydah olmuştur ki, dehasını sitayişler ve takdirlerle kalmamışlar, onu bir musiki ve şiir tanrısı olarak görmek ve göstermek istemişlerdir. Yalnız sanatı hakkında değil, hayatı, dostları ve sergüzeştleri hakkında yazılan eserler de yüzleri aşmaktadır. Hakkında Almanca ve Fransızca yirmi binden fazla eser yazılmış olan bu kudret, bu dahilik, bu büyük sanatkâr hakkında memleketimizde, bugüne kadar esaslı bir eserin yazılamamış olması kültür âlemimiz için hakikaten büyük bir mahrumiyettir. İşte, bu büyük boşluğu, kısmen de olsa, telafiyi düşünerek Wagner'i, kısa da olsa, hayatı ve eserleriyle tanıtmağı bir kültür borcu saydık. İşte bu küçük eser bir hayırlı gaye ile meydana geldi. Ona yayın alanına sunmak suretiyle memleketimiz aydınlarına ve kültürüne büyük bir yardımda bulunan Türkiye İş Bankası değerli idarecilerine memleket kültürü namına teşekkürü hakiki bir vazife biliriz.
******