Reşit Baran

Aktör, yazar Reşid Baran 1910 yılında doğdu. 1933 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Liseden sonra sahne hayatına atıldı ve bütün ömrünü İstanbul Şehir Tiyatrolarında başarıdan başarıya koşarak geçirdi. Onun sahne hayatını Vasfi Rıza Zobu şöyle anlatır: "Reşid okulu bitirir bitirmez amatör olarak tiyatroya geldi. Kısa zamanda kendisinde görülen istidatın teşvikiyle, Şehir Tiyatrosunun başında bulunanlar, onu ileri sürdüler ve büyük rollerle sahneye çıkmasını uygun buldular ve, o da onları mahcup etmedi: Reşid insanlık ahlakına sahip olduğu kadar sanat ahlakına da sahipti. Uzun yıllar aktör, piyes ve çeviri yazarı, idareci olarak Türk Tiyatrosuna hizmet verdi' Bir dönem İktisat Fakültesi ve Milli Reasürans'ta memur olarak görev yapan Reşid Baran, genç denilecek bir yaşta, uzun süredir hazırlanan Jübilesini göremeden, 17 Haziran 1963 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Ölümünden iki hafta sonra yapılabilen Jübilesi ancak Baran'ı anmaya vesile oldu..

Bibliyografya

Mahçuplar (1936), Palavra (1938), Uludağ (1946), Kumbara (1952)

Oktay Aras Kitaplığındaki Reşit Baran kitapları (1)