Resimli Türk Edebiyatı Tarihi Cilt I

Yazar : Nihad Sami Banarlı
Yayın Tarihi : 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 634
Ölçü : 21,5 x 28,5 cm
Yayınevi : Milli Eğitim Basımevi
Bahsi Geçen : Nihat Sami Banarlı

Bu kitap, Türk Edebiyatı Tarihi'nin, Türk aydınlarınca bilinmesi gereken macerasını; bütün çağları, vatanları, büyük isimleri ve eserleriyle; bir bütün halinde hikâye etmek ihtiyacıyla yazıldı. Eserin 1948 de yapılan, daha muhtasar, ilk baskısının en kısa zamanda tükenmesi ve ısrarla aranır hale gelmesi, müellifine, daha büyük ve daha ihtiyaç karşılayıcı nüshayı hazırlama cesareti vermiştir. Kitabın ilk baskısını hazırlamak için 18 sene çalışılmıştı. Kitap, bu baskıdan sonra, 22 sene daha çalışılarak 40 yılı aşan bir zaman içinde bütünlenmiştir. Aslında bir tek imza tarafından değil, bir heyet tarafından hazırlanabilir genişlikte bir çalışma mevzuu olan Türk Edebiyatı Tarihi'ne hasredilen zaman, yukarıda belirtilen iltifatın devamından kuvvet almıştır. Edebiyat Tarihi, edebi eser ve hadiseleri, tarihi, coğrafi, içtimai, psikolojik ve estetik hadiselerin aydınlığında görüp gösterebildiği ölçüde edebiyat tarihidir. Onun içindir ki bu kitapta sadece, edebiyatımızın belli başlı şair ve ediplerinin hayatlarıyla, tanınmış eserlerini sıralamak gibi, kolay ve basit bir yol takip edilmemiştir. Türk Edebiyatı'nın sanat ve kültür devirlerini; sanat ve kültür geleneklerini vücuda getiren tarihi, içtimai, fikri, bedii ve coğrafi hadiselerle, bu hadiselerin doğurduğu sanat ve edebiyat hareketleri, kitabımızın, mümkün olan her kaynağa başvurarak, bir arada incelediği mevzulardır. Yeryüzünde büyük sanat ve edebiyat hareketleri yaratmış milletler içinde edebiyat tarihinin tetkiki, geniş zaman isteyen ve zor olan, Türk Edebiyatı Tarihidir: Ufak bir dikkatle, görülür ki birçok milletlerin edebiyatları, umumiyetle tek bir vatanda ve son beş altı asır içinde meydana gelmiştir. Eski edebiyatlardan Yunan. Latin, Arap ve İran edebiyatları da ekseriya aynı vatanlarda eser vermiş yahut büyük edebi faaliyetleri belirli bir zaman içinde yaşayıp son bulmuş edebiyatlardır... (Devamı 2. Ciltte)
******