Resim Bilgisi

Yazar : Nurullah Berk
Yayın Tarihi : Mart, 1968
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 159
Ölçü : 12 x 17 cm
Yayınevi : Varlık Yayınları

On yıldır, sanat bibliyografyamız hayli gelişti. Sanat tarih, estetik ve çeşitli sanat konulan üstüne çeviri, adaptasyon, telif olarak birçok kitap yayımlandı. Sanat bibliyografyamızda bir eksiklik göze çarpıyordu: Fransızların "Traité" dedikleri kimlikte, estetik, teknik ve ansiklopedik konuları toplu halde derleyen, hem okur çoğunluğuna, hem aydınlara, hem de genç sanatçılara söz eden bir "Bilgi Kitabı". Bu çeşit kitaplar Batı bibliyografyasında boldur. En eskilerinden biri Leonardo da Vinci'nin "Traité de le Peinture"üdür. On dokuzuncu yüzyılda Charles Blanc, Cezanne'ın durmadan karıştırdığı "Grammaire des Arts du Dessin"ini yazmıştı. Bu "Sanat Grameri" kalın, okunması hayli zor bir bilim kitabı idi. Yeni eserler arasında André Lhote'un "Traité de la Figure" ve "Traité du Paysage"larını sayabiliriz. Bu çeşit kitaplara ne sözlük, ne teknik metod, ne de tarih diyebiliriz. Bu konular birleştirilmiş, bağdaştırılmış, birbirleri ile ilgili bütünler haline getirilmiştir. Bu kitaplar belli bir okuyucu katına söz etmez, genel kültüre hizmet eder. Varlık Yayınlarının isteği üzerine ben de böyle bir kitap yazmaya çalıştım. Bir kitap ki, resim üstüne, resim sanatının çeşitli konuları üstüne aydınlatıcı kimlikte olsun. Biraz resmin estetiğine, temel ve kurallarına, biraz teknik özelliklerine, çalışma araçlarına, iç yapısına dokunsun, ama böyle yaparken sıkmasın, akıcı olsun, kitabı bitireni resim sanatına biraz daha yaklaştırsın, onu biraz daha sevdirsin. Böyle bir kitabı düzenleme çabası içinde örnekler pek boldu. Birinden şu bölümü, ötekinden bu konuyu aktarıp çevirmek mümkündü. Ama sonuç bizim koşullara uymayacak, bibliyografyamızda eksikliği görülen kitap meydana çıkmayacaktı. Aktarma, çevirme tarzı, hep gördüğümüz gibi, bizim okuyucunun yabancısı olduğu konuları, çok kere çetrefil, anlaşılmaz bir dille sunmadan öteye gidemezdi...
******