Reşat Sagay

Hukuk Doktoru Reşat Sagay 1930 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu.

Bibliyografya

La Nouvelle Turquie et la Communauté Internationale: Etude d|Histoire, de Diplomatie et de Droit International (Strasbourg -1936), XIX. Ve XX. Yüzyıllarda Büyük Devletlerin Yayılma Siyasetleri ve Milletlerarası Önemli Meseleler (1982)