Reşat Nuri Güntekin

Yazar : Muzaffer Uyguner
Yayın Tarihi : Ağustos, 1967
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 95
Ölçü : 11,5 x 16,5 cm
Yayınevi : Varlık Yayınları
Bahsi Geçen : Reşat Nuri Güntekin

Reşat Nuri Güntekin, 26 Kasım 1889 tarihinde İstanbul'da (Üsküdar) doğmuştur. Babası, askeri doktor Nuri Bey, annesi Lütfiye hanımdır. Reşat Nuri, küçükken oldukça haşarı bir çocuktur. Selimiye'deki mahalle okuluna başladığı zaman, hele Ruşen Eşref Ünaydın ile birlikte olunca, bu haşarılık son derecesini bulur. Lalası Kemahlı Şakir ağayı bir hayli üzerler, yorarlar. Çok kez, onu kandırıp okuldan kaçarlar, Bağdat Caddesini tutup Göztepe'ye kadar uzanırlar. Çocukluğunda tulumbacılığa, onun modern şekli olan itfaiyeciliğe heves etmiştir. On yaşlarında iken ip cambazlığına da heves eden Reşat Nuri, fasulye sırıklarından terazi ile ip üzerindeki ustalığını artırmış ise de bir gün tepe taklak gelmiş ve bu hevesten vazgeçmiştir. Karagöz ile Hacivat oyunları sonunda tiyatrocu olmağa da heveslenmiş olduğunu söylemektedir bir konuşmasında. İstanbul'dan sonra 190O yılında Çanakkale-ye gidilmiş ve Reşat Nuri oradaki mahalle okuluna devama başlamıştır. Bir yıl da Galatasaray Sultanisi'ne devam etmiş, ondan sonra İzmir'deki Frerler Okulu'na kaydolunmuş ye öğrenimini orada tamamlamıştır, Müslüman çocuklarının devamı yasak olan bu okula Reşat Nuri'nin devamı önlenememiştir. Birçok kaynakta Reşat Nuri'nin 1892 yılında doğduğu yazılıdır. Kendisi ise bir konuşmasında (Bak: Ümit Deniz, Çocukluk Hatıraları, Milliyet 16.1.1955), -"1893 de İstanbul'da Üsküdar'ın Selimiye semtinde dünyaya gelmişim" diyor. Teyzesinin oğlu Ruşen Eşref ise, eniştesi Tevfik Paşa'nın kendi et yazısı ile doğum tarihini "13 Teşrinisani üç yüz beş" yani bugünkü anlamla 26 Kasım 1889" olarak kaydettiğini belirtiyor. Milli Eğitim Bakanlığı kayıtlarında ise doğum tarihi 1305-1307 olarak kayıtlıdır. Reşat Nuri Güntekin'in nüfus hüviyet cüzdanından alındığını kabul ettiğimiz bu rakamlardan birincisi Rumi, ikincisi hicri olmalıdır. Bunların miladi karşılığı 1889-1890 dır. Güntekin, 12 Temmuz 1954 tarihinde 65 yaşında emekliye ayrıldığına göre 1889 doğumlu olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ünaydın da bu tarihi doğrulamaktadır,
******