Reşat Nuri Güntekin

Romancı, öykücü ve oyun yazarı Reşat Nuri Güntekin 25 Kasım 1889 tarihinde İstanbul'da doğdu. Öğrenim hayatı boyunca birçok il gezen Güntekin, ilköğrenimine Çanakkale'de başladı. Daha sonra İzmir'deki Frerler okulunda bir süre öğrenim görüp sınavla girdiği Darülfünun Edebiyat Şubesi'ni 1912'de bitirdi. Böylece öğrenim hayatını yirmi üç yaşında bitirmiş oldu. Güntekin, 1927'e kadar Fransızca ve Türkçe öğretmenlikleriyle müdürlük görevlerini üstlendi. Bazı görev aldığı okullar Bursa Sultanisi, İstanbul Beşiktaş, İttihat Terakki Mektebi, Fatih Vakf-ı Kebir Mektebi, Akşemseddin Mektebi, Feneryolu Murad-ı Hâmis Mektebi, Osman Gazi Paşa Mektebi, Vefa Sultanisi, İstanbul Erkek Lisesi, Çamlıca Kız Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Erenköy Kız Lisesi'dir. Güntekin, 1927'de maarif müfettişi oldu ve bu arada Dil Heyeti'yle birlikte bazı çalışmalarda bulundu. 1939'da ise Çanakkale milletvekili olarak TBMM'de bulundu. Bu görevini 1946'ya kadar sürdürdü. 1947'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da yayımlanan Ulus gazetesinin İstanbul kolu olan Memleket gazetesini çıkardı. Güntekin daha sonra müfettişlik görevine geri döndü ve 1950'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye temsilciliği ve öğrenci müfettişliği görevleriyle Paris'e gitti. 1954'te ise yaşından dolayı bu görevden ayrılmak zorunda kaldı. Emekliliğinden bir süre sonra İstanbul Şehir Tiyatroları edebi heyeti üyeliği yapmıştır. Reşat Nuri Güntekin tedavi için gittiği Londra'da 7 Aralık 1956 tarihinde vefat etti.

Bibliyografya

Eski Ahbab (1919), Recm- Gençlik ve Güzellik (1919), Hançer (1920), Gönül (1920), Eski Rüya (1922), Çalıkuşu (1922), Gizli El (1922), Damga (1924), Ümidin Güneşi (1924), Dudaktan Kalbe (1925), Gazeteci Düşman - Şemsiye Hırsız - İhtiyar Serseri (1925, üç oyun), Akşam Güneşi (1926), Taş Parçası (1926), Bir Kadın Düşmanı (1927), Sönmüş Yıldızlar (1927), Tanrı Misafiri (1927), Bir Köy Hocası (1928), Yeşil Gece (1928), Acımak (1928), Yaprak Dökümü (1930), Olağan İşler (1930), Babür Şahın Seccadesi (1931), Bir Kır Eğlencesi (1931), Ümit Mektebinde (1931), Karanlık Kuyu (1931), Kızılcık Dalları (1932), İstiklâl (1933), Hülleci (1933), Gökyüzü (1935), Bir Köy Öğretmeni, Anadolu Notları (ilk cildi 1936;ikinci cildi 1966), Eski Hastalık (1938), Kavak Yelleri (1938), Değirmen (1944), Miskinler Tekkesi (1946), Harabelerin Çiçeği (1953), Ateş Gecesi (1953), Avrupa Yakası (1961), Son Sığınak (1961), Kan Davası (1962), Reşat Nuri Güntekin (Muzaffer Uyguner, 1967), Eski Şarkı(1971), Balıkesir Muhasebecisi (1971), Tanrıdağı Ziyafeti (1971), Reşat Nuri Güntekin|in Tiyatro İle İlgili Makaleleri (Kemal Yavuz, 1976), Reşat Nuri Güntekin (Olcay Önertoy, 1983), Reşat Nuri Güntekin Yaşamı Sanatı Yapıtlarından Seçmeler (Muzaffer Uyguner, 1993)Reşat Nuri Güntekin Hayatı-Sanatı-Eserleri-Eserlerinden Seçmeler (İsmail Fatih Ceylan, 2002), Bir Ruh Kimliği Reşat Nuri Güntekin (Taylan Altuğ, 2005), Ölümünün 50. Yılında Belgelerle Reşat Nuri Güntekin (M. Fatih Kanter, 2006