Reşat Nuri Güntekin Yaşamı Sanatı Yapıtlarından Seçmeler

Yazar : Muzaffer Uyguner
İsbn : 9754944040
Yayın Tarihi : Kasım, 1993
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 197
Ölçü : 11 x 19 cm
Yayınevi : Bilgi Yayınevi
Bahsi Geçen : Reşat Nuri Güntekin

Reşat Nuri Güntekin, 26 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da (Üsküdar) doğmuştur. Babası, askeri doktor Nuri Bey, annesi Lütfiye Hanımdır. Reşat Nuri, küçükken oldukça haşarı bir çocuktur. Selimiye'deki mahalle okuluna başladığı zaman, hele Ruşen Eşref Ünaydın ile birlikte olunca, bu haşarılık son derecesini bulur. Lalası Kemahlı Şakir Ağayı bir hayli üzerler, yorarlar. Çok kez, onu kandırıp okuldan kaçarlar, Bağdat Caddesini tutup Göztepe'ye kadar uzanırlar. Çocukluğunda tulumbacılığa, onun modern şekli olan itfaiyeciliğe heves etmiştir. On yaşlarında iken ip cambazlığına da heves eden Reşat Nuri, fasulye sırıklarından terazi ile ip üzerindeki usta, lığını artırmış ise de bir gün tepetaklak gelmiş ve bu hevesten vazgeçmiştir. Karagöz ile Hacivat oyunları sonunda tiyatrocu olmaya da heveslenmiş olduğunu söylemektedir bir konuşmasında. İstanbul'dan sonra 1900 yılında Çanakkale'ye gidilmiş ve Reşat Nuri oradaki mahalle okuluna başlamıştır. Bir yıl da Galatasaray Sultanisi'ne devam etmiş, ondan sonra İzmir'deki Frerler Okulu'na kaydolunmuş ve öğrenimini orada tamamlamıştır. Müslüman çocuklarının devamı yasak olan bu okula Reşat Nuri'nin devamı önlenememiştir. Frerler Okulu'ndan sonra İstanhu1 Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yükseköğrenime başlayan Reşat Nuri, 22 yaşında öğrenimini bitirerek Bursa Lisesi'nde öğretmenliğe başlamıştır. Daha sonra Vefa, İstanbul, Çamlıca, Kabataş, Galatasaray ve Erenköy liselerinde öğretmen ve müdür olarak çalışmıştır. 12 Nisan 1924 tarihinde, Mahmut Yesari, ressam Münif Fehim, İbnürrefik Ahmet Nuri ile birlikte "Kelebek" adlı haftalık mizah dergisi çıkarmaya başlamıştır. 1927 yılında Milli Eğitim Bakanlığı müfettişliğine atanan Reşat Nuri, Anadolu'yu dolaşmış, bu gezilerindeki gözlemlerini romanlarında yansıtmıştır.
******