Renkli Resimleri ve Besteledikleri Şarkılarla Türk Bestecileri Ansiklopedisi

Yazar : Yılmaz Öztuna
Yayın Tarihi : 1969
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 160
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Hayat Yayınları

TÜRK Musikisi, milli kültürümüzün büyük bir parçasıdır. Musikisiz bir toplum düşünülemez. Milli musikimizle haşır neşir olmayan bir Türk düşünmek de kolay değildir. Böylesine içinde yaşadığımız, çok sevilen bir sanat ve bu sanatın gelmiş geçmiş temsilcileri hakkında ise, az şey biliyoruz. Bu mevzudaki yayınlar sınırlı olduğu gibi, elde bulunanların büyük kısmı da yetersizdir. Türk Musikisi, kökü Orta Asya'da olan, fakat Türkiye toprakları üzerinde gelişen bir sanattır. Büyük bir sanattır. Eski Dünya'nın üç kıtası üzerinde, Türklerin vaktiyle hâkim oldukları pek geniş ülkelerde, musiki sistemimiz ya yerleşmiş veya geniş ölçüde tesirler yapmıştır. Fas'tan Çin'e, Orta Avrupa'dan Hindistan'a kadar yayılan çeşitli ülkelerde Türk Musikisi tesirleri, milli bir hatıramız olarak hala yaşamaktadır. Batı Musikisinden sonra dünyanın en yaygın musiki sistemi olan musikimiz büyük dâhiler yetiştirmiştir. Bugün bir Itri'nin, bir Dede'nin, bir Arif Bey'in, bir Şevki Bey'in, bir Tamburi Cemil'in adını duymayan Türk nadirdir. Bu ve benzeri isimler, her gün radyolarımızda defalarca geçmektedir. Eserleri okunup çalınmakta, büyük kitle tarafından zevkle dinlenmektedir. Ama halk, merak ettiği halde, bu bestekârlar hakkında ciddi şeyler öğrenebilmek imkânından yoksundur. Geçen yıllarda, iki yıl boyunca, İstanbul Radyosu'nda, arkadaşım Dr. Nevzad Atlığ'la beraber izahlı klasik Türk Musikisi programları yaptık. Davetliler karşısında icra edildikten sonra yayınlanan bu programlar, en büyük alakaya mazhar oldu. Bu olay, halkımızın, eserlerini dinlemekten asla bıkmadığı bestekârlarımız hakkında bir şeyler bilmek isteğini, en açık bir şeklide ortaya koyan bir misaldir. Geniş okuyucu kitlesi için bir TÜRK BESTECİLERİ ANSİKLOPEDİSİ hazırlarken, ilk endişemiz, halkın eline bu boş kalmış milli sanatın başlıca temsilcileri hakkında toplu bilgi verebilmek olmuştur. Binlerce Türk bestekârı vardır. Elimizde eserlerinin notası mevcut olanların sayısı bile binin üzerindedir.
******Yılmaz Öztuna