Remzi Oğuz Arık'ın Fikir Dünyası

Yazar : Ziya Bakırcıoğlu
İsbn : 9757032867
Yayın Tarihi : Ekim, 2999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 288
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Dergah yayınları
Bahsi Geçen : Remzi Oğuz Arık

Remzi Oğuz Arık, Cumhuriyetten sonra yetişen Türk düşünürleri arasında, milliyetçilik fikrini yeni bir şekilde ele alan ve bu fikri bir sistem halinde Anadolu'nun tarihi ve sosyal zaruretlerine dayandıran insandır. Fikirleriyle çevresine tesir etmiş ve büyük bir hayranlık uyandırmıştır. Böyle olmakla beraber, eserleri şimdiye kadar derli toplu bir tetkik konusu olmamıştı. Çeşitli dergilerde çıkan makaleleri ancak 1967 de Ezel Erverdi'nin himmetiyle derlenmiş ve kitap halinde basılmıştır. Biz, bu çalışmada, Remzi Oğuz Arık'ın ideolojik mahiyette olan yazılarını sistematik bir şekilde inceledik. Onu, başlıca iki ana fikir -milliyetçiliğin statik unsurları ve Türk milliyetçiliğinin esasları- etrafında toplayarak izah etmeye çalıştık. Remzi Oğuz'un araştırmaya konu olan yazılarının, üzerinden en az elli yıl, bizim bu yazıları ilk ele alışımızın üzerinden de otuz beş yıl geçmiş. 2000 yılının Nisan ayında, bu çalışmayı yeniden gözden geçirirken; Remzi Oğuz'un yarım asır önceki düşüncelerinin, heyecan ve ıstıraplarının, çözüm tekliflerinin ne kadar canlı ve eskimemiş olduğunu bir kere daha gördük. Aslında sağlam ve samimi bir fikir ve dava adamının en önemli vasfı da budur: Zamana karşı direnmek... Bundan dolayı, Remzi Oğuz Arık üzerinde yapılacak araştırmalar bizim bu çalışmamızla bitmiş değildir. Onun ileri sürdüğü fikirlerin tarihi ve sosyal çevre ile münasebetleri, kaynakları, daha sonraki nesiller üzerindeki tesirleri ayrı bir araştırma konusu olabilir. Bu araştırmanın ilk hazırlığı sırasında merhum hocam Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın büyük yardımlarını görmüştüm. Kendisini rahmetle ve hayırla yadediyorum. Ayrıca Remzi Oğuz Arık hakkında bazı bilgi yardımlarını esirgemeyen Alev Arık'a ve Remzi Oğuz'un yazılarının toplanıp yayınlanması ile elinizdeki bu eserin gün ışığına çıkmasında çok büyük emeği olan aziz dostum Ezel Erverdi'ye minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum. 18 Nisan 2000, İstanbul ZİYA BAKIRCIOĞLU
******N. Ziya Bakırcıoğlu