Remzi Oğuz Arık Armağanı

Yazar : H. Rıdvan Çongur
İsbn : 9754820198
Yayın Tarihi : 1987
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 300
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Bahsi Geçen : Remzi Oğuz Arık

Ankara Üniversitesinde uzun yıllar görev yapan, fakat şu anda aramızdan ayrılmış bulunan pek çok değerli ilim adamlarımız vardır ki, onları hatırlamak, eserlerini tanıtmak ve Üniversitemizin taşıdığı şükran: duygularını zaman zaman dile getirmek sadece bir insanlık görevi olarak kalmayacak, aynı zamanda onların yeni nesillere birer örnek kişi ve ilham kaynağı olarak tanıtılmasına da imkân sağlayacaktır. İşte bu amaç ve inançla, bugün, Üniversitemiz tarafından yayımlanan bu "Hatıra Kitap" ile Prof. Remzi Oğuz Arık'ı anıyoruz. Anadolu'da doğmuş, büyümüş, vatan ve milletine bütün benliğiyle bağlı, yarının getireceği tehlikeleri bugünden haykıran, Türk kültürünün milleti için taşıdığı üstün değerleri hayatı boyu işleyerek bizlere armağan eden Remzi Oğuz, bir köylü çocuğu olarak dünyaya gözlerini açmıştır. Son derece mütevazı, hatta fakir hayat şartlarında büyüdüğü halde başkalarını kıskanmamıştır. Türkleri birbirine bağlayan, kenetleyen ve istikbale güç kazandıran kültür hazinesinin aydınlığa çıkartılması, bu eşsiz değerlere milletçe sahip çıkılması için bütün gücüyle çalışmayı kendine ideal seçmiş, bencillikten uzak, fedakâr bir insandır. Gençlik yıllarında en ilginç yönünün hayata isyan etmeyişi olduğunu görürüz. Sayısız güçlükler ve sıkıntılara rağmen bunları kabullenmiş, idealine erişmek için mutlaka çıkar bir yolun bulunacağına inanmıştır. Çocuk yaşlarında Kozan'dan Selanik'e göç etmek zorunda kalışı, İzmir Sultanisine parasız yatılı girişi, tahsil boyunca çektiği mahrumiyet, Balkan Harbi'nin ve ı. Dünya Savaşı'nın getirdiği sayısız acılar onun kaderinde yer etmiştir. 1926'da 27 yaşında kazandığı bir bursla Devlet hesabına Fransa'ya tahsile gidişi, hayatının dönüm 'noktasını teşkil eder. Orada Doğu ve Batı'yı kıyaslayacak, Batı'nın arkeoloji ve sanat tarihi dallarındaki ilmini alacak, Fransa'nın tarihi, medeniyeti ve kültürünü bir bütün olarak yakından izleyecek, müzeleri ve tarihi eserleri tetkik edecektir...
******