Reklamlar ve Biz

Yazar : Çelik Gülersoy
Yayın Tarihi : 1985
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 62
Ölçü : 16,5 x 23 cm
Yayınevi : TTOK

Bizde şehirlerin, yol ve trafiğin genel çerçevesi içinde reklam sorunu: Şehirlerinin imar düzenine, yapı disiplini konusuna, tabiat varlığının korunmasına, yollarının yapımına ve onun üstündeki trafiğe ait problemlerine henüz bir çözüm yolu bulamamış olan ülkemizde, bunların hepsinin bir yan konusu olan reklamlar düzeninden ve estetiğinden söz açmanın sıkıntısını duymuyor değilim. Sanayi, oturma ve dinlenme bölgelerini ayıramamış bir haldeyiz. Bina yapımı işlerinde estetik şöyle dursun, statik ve güvenlik konuları bile güvenceye bağlanamamış durumdadır. Yapıların, durdukları yerde dizleri çözülüyor ve çöküyor. Şehirler dışında, karayollarının yapımı ve daimi bakımı sistemi, bir raya oturtulamadı. Trafik ve ulaşım işleri ise, tam bir facia görünümünde. Taşıt sayısına göre trafik kazalarında, dünya rekorları kırıyoruz. Şehirler içinin ve dışının bu manzarayı gösterdiği bir düzeyde, ilan ve reklamların nasıl olması gerektiği, birçoklarına, fantezi konusu gibi gelecektir. Ama ne yapalım ki, her şey bir sebep ve sonuç ilişkisi içinde ve aynı bir düzenin değişik yüzleri mahiyetinde olduğu için, bu "görüntü unsuru" da, "şehir kurma ve tabiat kullanımı" konusunun, bir bölümüdür. Bir şehir, onu yapan ve içinde oturanların eseridir. Ama şehrin kendisi de, içinde oturanlara bir yön ve ruh verir. Yani eser ile sahibinin etkileri, karşılıklıdır. Tabiat da öyle. Kültürü zayıf, yeter medeni düzeye ulaşamamış, ruhu fakir insanlar, kendilerine göre bir yerleşim çerçevesi kurarlar. Sonra o çerçeve de, içinde doğup büyüyenlere, kendisi gibi bir kişilik ve karakter aşılar. Su, konulduğu kabın biçimini alır. İnsan da, birçok konuda, sudan farklı değil...
******