Refik Halit Karay

Romancı, öykü yazarı ve gazeteci Refik Halit Karay 15 Mart 1888'de İstanbul'da doğdu. Vezneciler'de Şemsü'l-Maarif ve Göztepe'de Taş Mektep'te öğrenim gördü. Özel ders aldı. Mekteb-i Sultani'yi bitirdi. 1907'de Hukuk Mektebi'ne başladı. Maliye Nezareti'nde Devair-i Merkez Kalemi'ne katip olarak girdi. 2'nci Meşrutiyet'in ilanından sonra memurluğu bırakarak 1908'de Servet-i Fünun'da ve Tercüman-ı Hakikat'te yazmaya başladı. 1909'da Son Havadis adıyla bir gazete kurdu, 15 sayı yayınladı. Fecr-i Ati Topluluğu'na katıldı. "Kalem" ve "Cem" mizah dergilerinde "Kirpi" takma ismiyle siyasi mizah yazıları yazdı. 1912'de İttihat ve Terakki'nin istenmeyenler listesine girdi. Sinop'a sürgüne gönderildi. 1918'de Ziya Gökalp'in çabalarıyla İstanbul'a döndü. Robert Kolej'de Türkçe öğretmenliği yaptı. Vakit, Tasvir-i Efkar ve Zaman gazetelerinde makaleleri yayınlandı. Damat Ferit Paşa'nın dostluğu sayesinde, mütarekeden hemen sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na katıldı. 1919'da Posta ve Telgraf Umum Müdürü oldu. İzmir'in işgalinden sonra Anadolu Hareketiyle İstanbul Hükümeti arasında yaşanan telgraf krizinde İstanbul Hükümeti'nin tarafını tuttu. 1922'de Aydede mizah gazetesini çıkardı. İstanbul'un düşman işgalinden kurtarılışının ardından 1922'de Beyrut'a kaçtı. 15 yıllık kaçak hayatının büyük bir kısmını Halep'te geçiren Karay, orada "Vahdet' gazetesini çıkardı. Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmasında yazıları ve çalışmaları ile katkıları oldu. 1938'de af çıkarılmasıyla yurda dönebildi. Yeniden gazeteciliğe başladı. Gazetelerde yazılar yazdı, Aydede dergisini tekrar çıkardı. Yazarlığa mizah öyküleriyle başladı. Refik Halit Karay 18 Temmuz 1965'te İstanbul'da yaşamını yitirdi.

Bibliyografya

Kanije Müdaafası (1909), Sakın Aldanma, İnanma, Kanma (1915), Üç Nesil Üç Hayat (1915), Kirpinin Dedikleri (1916), Ago Paşa|nın Hatırası (1918), İstanbul|un İç Yüzü (1920), Guguklu Saat (1922), Minelbab İlel Mihrab (1923-1924), Yezidin Kızı (1939), Deli (1939), Bir İçim Su (1939), Çete (1940), Bir Avuç Saçma (1940), Sürgün (1941), Anahtar (1949), Bu Bizim Hayatımız (1950), Nilgün (1950-1952), Yeraltında Dünya Var (1953), Dişi Örümcek (1953), Bugünün Saraylısı (1954), İkibin Yılın Sevgilisi (1954), İki Cisimli Kadın (1955), Kadınlar Tekkesi (1956), Karlı Dağdaki Ateş (1956), Dört Yapraklı Yonca (1957), Sonuncu Kadeh(1965), Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri, Eskici, Yara Alperen, Köpek, Bir Ömür Boyunca, Refik Halit Karay Hayatı (Mehmet Nuri Yardım -1997), Refik Halit Karay (Osman Nuri Ekiz -1999), Refik Halit Karay (Şerif Aktaş -2004),

Oktay Aras Kitaplığındaki Refik Halit Karay kitapları (68)