Refii Şükrü Suvla

Prof. Dr. Refii Şükrü Suvla 1908 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta babası Dr. Şükrü beyi kaybetti. Dar şartlar altında, ilk öğrenimini Bakırköy Numune mektebinde, orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. 1929 yılında liseyi bitirdikten sonra kısa bir süre Osmanlı Bankası'nda çalıştı. Maarif Bakanlığının imtihanını kazanarak İsviçre'nin Lausanne Üniversitesi'nde iktisat ve ticaret lisansını yaptı ve "La Banque Centrale de la République de Turquie' adlı tezi ile doktor unvanını aldı. Arada Berlin Üniversitesi'ne de devam eden Refii Şükrü yurda döndükten sonra İstanbul Üniversitesi'ne girdi. 1934'de Hukuk Fakültesi İktisat kürsüsüne doçent tayin edildi.1936'da İktisat Fakültesi kurulunca bu Fakülteye geçti. Kısa zamanda para, banka ve kredi konularında sözü geçen bir otorite olarak tanındı. Suvla o sıralarda İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunda da hocalık yaptı1942'de profesörlüğe yükseltilen Refii Şükrü Suvla 1952-54 seneleri arasında İktisat Fakültesi dekanı olarak görev yaptı. Refii Şükrü Suvla Üniversite ve Akademilerdeki öğretim faaliyetini yanı sıra uzun yıllar Merkez Bankası İdare Meclisi üyeliği, İstanbul Ticaret Odası müşavirliği gibi çok çeşitli görevlerde de bulundu. Prof. Refii Şükrü Suvla çok genç yaşta 1962 yılında İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

La Banque Centrale de la République de Turquie (1933), Cihanda ve Türkiye'de Beynelmilel Tediye Meseleleri (1937), Para ve Kredi Ders Notları (1938 - 1946), Türkiye İktisadi Coğrafyası Notları (1939), Umumi İktisat Dersleri (2 Cilt, 1945 - 1949), Nazari İktisat (1949), Para ve Kredi (1963), Refii Şükrü Suvla|ya Armağan (Kolektif, 1971),

Oktay Aras Kitaplığındaki Refii Şükrü Suvla kitapları (3)