Refi Cevat Ulunay

Refi Cevat Ulunay 1890'da Şam'da doğdu. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin torunlarından olup Ankara Valisi Muhiddin Paşa'nın oğludur. İlk tahsilini Vefa'da Taşmektep'te yaptı. Şems-i Maarif Okulu'ndan sonra Galatasaray Lisesi'ni 1909 yılında bitirdi. Aynı yıl Tanin gazetesinde yazarlığa başladı, daha sonra İkdam'a geçti. Uzun süre burada çalışan Ulunay, daha sonra Şehrah gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü 20 yaşında iken üstlendi. Mizahi yönü güçlü olan Ulunay, Gıdık mecmuasında mizahi yazılar yazdı. Kendi çıkardığı "Gıdık' mecmuası ile "Kalem' ve 22 yaşında iken yayınladığı Alemdar'da ve Yeni Sabah ile Tan gazetelerinde "Arı', "Veysel Karani', "Serazad' takma adları ile de hikayeler, mizahi yazılar, hafta sohbetleri ve tarihi konular yazdı. Genç yaşta siyasete atılan, İttihat ve Terakki'ye karşı Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nı gazetesinde destekleyen ve parti içinde sözü geçen Refi Cevat'ın gazetesi, Babıali baskını üzerine kapatıldı, ünlü Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın Babıali'de vurulması üzerine de tutuklanarak sürgüne gönderildi. Sinop, Çorum ve Konya'da 1914 ile 1918 yılları arasında sürgün yaşadı. Ulunay, 1918 yılında Mütareke olunca, İstanbul'a gelerek yeniden "Alemdar' gazetesini çıkardı. Milli Mücadele aleyhinde bulunması Yücebaş'a göre "İttihatçılara olan kininden ileri gelmiş'tir. Bu hareketin aleyhindeki yazılarından dolayı da "Yüzellilikler' listesine girdi ve yeni bir sürgün kafilesinin içinde yer aldı. Yurtdışında 16 yıl kaldı. Bir süre Cünye'de Refik Halid ve Rıza Tevfik'le beraber oturdu, yıllarını kahırlarla Paris'te geçirdi. İlk 4 yıllık sürgünle birlikte, 1922'de başlayan ve1938'e kadar süren bu yurtdışı ikameti toplam 20 yılı bulur. Af kanunu çıkınca İstanbul'a döndü. Yeni Sabah gazetesinde uzun yıllar süren fıkra yazarlığı yapan yazar, bir ara Tercüman'da göründüyse de 1953'ten ölümüne kadar Milliyet gazetesinde aralıksız devam etti. Milliyet'teki köşesinin adı "Takvimden Bir Yaprak' adını taşıyordu. Ulunay 4 Kasım 1968 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Bibliyografya

Üçler (1921), Köle (1945), Enkaz Arasında (1945), Hindistan|da Gördüklerimiz (A.E.Yalman, A.Ş.Esmer, A.Fenik, R.C.Ulunay, D.Nadi, 1953), Sayılı Fırtınalar (1958), Dağlar Kıralı Balçıklı Ethem (1963), Mermer Köşkün Sahibi (1959), Eski İstanbul Yosmaları (1959), İhtişam Diyarı Hindistan (1962), Bir Başka Alem (1964), Ulunay Hayatı - Hatıraları - Eserleri (Hilmi Yücebaş, 1968), Rıza Tevfik (1993), Sürgün Hatıraları Menfa'lar / Menfiler (1999), Bu Gözler Neler Gördü (2003), Refi Cevat Ulunay|ın Mevlana İhtifaller ve Konya Yazıları (Doç. Dr. Mustafa Özcan, 2003)