Refet Avni Aras

Seraskerlik İstihkam ve İnşaat Dairesi reislerinden Ferik Avni Paşa'nın oğludur. 1881'de İstanbul'da doğdu. Çiçekpazarı Askeriye Rüşdiyesi'nde orta, Mercan İdadi'sinde lise öğrenimini tamamladı. 1904'te Mülkiye'den mezun oldu. Aynı sene Bab-ı Ali İstişare Odası Mülazımlığına tayin olarak devlet hizmetine girdi. 1905'te ek görev olarak Kabataş ve Vefa İdadileri Türkçe muallimliklerine de başladı. 1910'da Hulefalığa kadar yükseldiği Bab-ı Ali'den ayrıldı, tamamen eğitim mesleğine geçti ve Galatasaray Sultanisi son sınıflar iktisat ve edebiyat muallimliğine getirildi. Refet Avni Aras, Galatasaray Lisesi'nde iki dönem, toplam 26 yıl edebiyat öğretmenliği yaptı. 1911'den günümüze kadar kesintilerle yayın hayatını sürdüren Türk Yurdu dergisinin kadrosunda yer aldı ve çeşitli yazılar yazdı. Refet Avni Aras 1943 yılında İstanbul'da vefat etti. Refet Avni, 1928 yılında kabul edilen Latin alfabesinin en ateşli savunucularından biri oldu. Türkçe harflere karşı olanların sayısı son derece fazlaydı. İstanbul'da yayınlanan Akşam Gazetesi'nin anketine cevap veren 16 kişilik aydın kitlesinden bile sadece 3 kişi (Dr. Abdullah Cevdet, Mustafa Hamit ve Refet Avni) Latin harflerini savunuyor, geriye kalan 13 kişi ise şiddetle karşı çıkıyordu.

Bibliyografya

Müntahabat-ı Edebiye (Süleyman Bahri ile -1329), Dil ve Edebiyat (Reşat Nuri ile), Türk Kıraatı (3 Cilt, Reşat Nuri ile 1930)

Oktay Aras Kitaplığındaki Refet Avni Aras kitapları (1)