Recebin Kahvesi 1

Yazar : Burhan Felek
Yayın Tarihi : Kasım, 1984
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 191
Ölçü : 13 x 19 cm
Yayınevi : Felek Yayıncılık

Biz yarım yüzyıldan fazla her gün fıkra yazmışızdır. Bunlar okunmuş mudur, okunmamış mıdır? Bunu kesinlikle bilmek mümkün olamamıştır. Ne var ki, arasıra bize hoşça hitabeden mektuplar ve telefonlarda, yazılarımızın akislerini duymuşuzdur... Bu arada her yazar gibi yayın âleminde bazı ahbaplar, aşinalar edinmişizdir. Bu da yazarlığın şanındandır. Zaman olur ki, muharrir kendi söyleteceğini hayalhanesinde yarattığı uygun bir tanışına söyletir. Roman, Senaryo ve piyes kahramanları da böyle değil midir? Bunlar arasında halk içine ve gönlüne girmiş, uzun zaman yaşamış olanları vardır. Bu gibiler artık yazarın malı olmaktan çıkarlar. Yazar bunları öldüremez, susturamaz ve bunlarla konuşmadan edemez. Okuyucu onları daima arar ve seslerini işitmek ister. Bunun çok büyük çapta misalini, meşhur İngiliz hafiyesi Sherlock Holmes'le, şöhretli kibar Fransız hırsızı Arsen Lupen'de görmüşüzdür. James Bond'da da görüyoruz. Bizimkiler daha mütevazıdır. Birisi dobra dobra konuşan, pervasız ve biraz öfkeli Kantaron, ötekisi, hiçbir şeye mukavemet göstermeyen, sessiz, uysal ve mütevekkil, fakat müstehzi, Lapçin adında, kırk yıllık iki dostumuz vardır. Bunlar daha ziyade ifade hürriyetinin daraldığı yıllarda ziyaretimize gelirlerdi. Bugünlerde artık emekliye ayrılmış gibidirler. Bunlardan ayrı olarak, 20 yıla yakın bir zamandır, her hafta Aksaray'da "Recebin Kahvesi"nde toplanan küçük bir halk grubunun sohbetlerini sunmuşuzdur. Bu grup, artık bizim olmaktan çıkıp, okuyucunun malı, aşinası olmuştur. Grubun baş şahsiyeti, Vatandaş Ahmet Efendi'dir. Vatandaş Ahmet Efendi, artık, Türk mizah edebiyatının şöhretlerindendir. Sarsılmaz ve olumlu halk mantığı, soydan gelen sağduyu ve şehir uşağının o ince esprileriyle az konuşan, uz konuşan bir kimsedir. Ahmet'in evladı gibi sevdiği, öksüz, cılız bir mahalle çocuğu vardır. Adı Rahmi'dir. İşportacılık eder, safdil ve sempatik bir gençtir. Rahmi'nin arkadaşı Taşaron Nuri, bölgesine has özellikleriyle cimrice ve semizce bir Karadeniz uşağıdır.
******Burhan Felek