Recaizade Ekrem

Yazar : İsmail Hikmet
Yayın Tarihi : 1932
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 39
Ölçü : 12 x 18 cm
Yayınevi : Kanaat Kütüphabesi
Bahsi Geçen : Recaizade Mahmut Ekrem

Edebiyata yenilik getiren büyük simalar arasında Recaizade Ekrem'in büyük bir yeri vardır. Birçokları yazdıkları eserlerle yenilik örnekleri verdiler. Recaizade hem o örneklerden verdi hem de yenilik kaidelerini, kanunlarım hazırladı ve gençliğe öğretti. Bu itibarla kıymeti çoktur. Bir zamanlar Takvimhane nazırlığında bulunan babası Recai Efendi de memleketine büyük hizmet eden adamlardandır. Takvimhane'de iken birçok kıymetli eserlerin bastırılmasına yardım ettiği gibi kendisi de kıymetli makaleler ve bazan da manzumeler yazmıştır. Recai Efendi çok güzel yazı yazardı. Yazı eski sanatlarımızın çok kıymetlilerindendi.
******