Recaizade Ekrem

Yazar : Murad Uraz
Yayın Tarihi : 1938
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 103
Ölçü : 13,5 x 20 cm
Yayınevi : Tefeyyüz Kitaphanesi
Bahsi Geçen : Recaizade Mahmut Ekrem

Recaizade Ekrem; 1847 senesinde İstanbul'da babasının Vaniköyü'ndeki yalısında doğmuştur. Babası takvimhane nazırlığında bulunmuş olan Recai efendidir. Anasının adı Rabia'dır. Bayezid rüşdiyesinde ve ondan sonra Mektebi İrfan'da okumuş, oradan Harbiye'ye girmişti, fakat bünyesi zayıf olduğundan askeri terbiye ve disipline tahammül edemedi, on altı yaşında oradan alınarak hariciye nezareti mektubi kalemine devama başladı. Burada devrin münevverleriyle tanıştı. Namık Kemal, Ayetullah, Hersekli Arif Hikmet, Lefkoçyalı Galip bu meyanda idi. Namık Kemal, Ekrem'i daha o zamandan takdir etmiş idi. Ekrem; bir taraftan memuriyette, bir taraftan da hocalıkta, şiir ve edebiyat üzerinde çalışıyordu. 1880-1888 arasında Mülkiye'de ve Galatasaray'da edebiyat öğretmenliği yaptı, bunun üç senesi Galatasaray'dadır. Maarif nazırı Mustafa Paşa'nın ölümü üzerine Mülkiye'den ayrıldı. Henüz genç yaşında muhitin takdirlerini kazanmağa başlayan Ekrem; yirmi üç yaşında iken, şuray-i devlet reisi Mithat paşa tarafından üç bin kuruş maaşla şuray-i devlet aza muavinliğine alındı. Dört sene sonra baş muavin, bundan dört sene sonra şuray-i devlet azalığına tayin edildi ve 1908 senesine kadar bu vazifede kaldı. Bundan sonra evkaf ve maarif nazırlıklarında bulundu. Az zaman sonra memurların tensikat işleri üzerine maarif nazırlığından ayrıldı. Sonra ayan azası oldu. 1913 yılı İkinci kanununda İstanbul'da öldü. Göksu civarında oğlu Nijad'ın yanına gömüldü. Piraye adındaki kız ve Emced, Nijad adındaki erkek çocukları kendinden çok evvel ölmüş idi. Bir oğlu da; hikâyeleri, fıkraları, zarif mizahlarıyla edebiyatımızda değerli bir mevkii olan Ercümend Ekrem Talu'dur.
******