Raşit Erer

Osmanlı dönemi Maliye, Maarif ve Evkaf Nazırı, tarihçi, yazar Raşit Erer 1868 yılında doğdu. Galatasaray Sultanisi'nden 1886 yılında mezun oldu. Borsa ve Maliyede teftiş kurulu başkanı olarak görev aldı. İaşe, Maliye, Maarif ve Evkaf Bakanı oldu (1919-1922). Cumhuriyet döneminde Galatasaray Lisesi ile Mülkiye ve Deniz Ticaret Yüksek Okullarında lisan ve tarih dersleri verdi. 1931-1933 arası Uluslararası Mason Birliğinin başkanlığını yaptı. İnsan Hakları Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. Raşit Erer 1952 yılında İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Türklere Karşı Haçlı Seferleri (1947)

Oktay Aras Kitaplığındaki Raşit Erer kitapları (1)