Raif Necdet Kestelli

Eğitimci, yazar Raif Necdet Kestelli 1881 yılında İzmir'de doğdu. Arap harfleriyle yazılan son, ve Cumhuriyet Türkiye'sini ilk sözlüğünün (Resimli Türkçe Kamus) yazarı olan Kestelli Harbiye Mektebi'nden mezun oldu. 1908-1914 arasında Resimli Kitap dergisinde yayınladığı yazıları ile tanındı. Daha sonra bu yazılarını Hayat-ı Edebiye (1922) adlı yapıtında topladı. Fecr-i Ati sanatçılarını değerlendirerek yansız ve ciddi bir eleştiri anlayışının ilk örneklerini verdi. Makale, mektup, antoloji, eleştiri ve roman türlerinde ona yakın yapıtı, Tolstoy'dan da iki çevirisi bulunmaktadır. Bir dönem Galatasaray Lisesi'nde ve Kuleli Askeri Lisesi'nde edebiyat muallimliği yaptı. Raif Necdet Kestelli 1936 yılında vefat etti.

Bibliyografya

Hisler ve Fikirler (1910), Uful (1913), Tiraje (M. Rauf ile -1919), Hayat-ı Edebiye (1922), Ziya ve Sevda (1924), Fikri ve Ahlaki Mektuplar (1925), Talebe Mektupları (1927), Resimli Türkçe Kamus (FHasan Bedrettin ile -1927), Yirminci Asır (1932), Semavi İhtiras (1933), Süzme Sözler (3 Cilt -1935), Yaşayan Mısralar (1936), Osmanlı İmparatorluğunun Batışı - Uful - Edirne'nin Savunması (2001), Uful: Batış Balkan Harbi Günlüğü (2002), Hisler ve Fikirler Işığında Ra'if Necdet Ketselli (Dr. Ayfer Yılmaz -2006)