Ragıp Paşa Kütüphanesi, İstanbul, Türkiye

İstanbul ili Fatih İlçesi sınırları içerisinde bulunan Lale Semti'nde on sekizinci asırda inşa edilmiş olan "Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi' , yirmi bin insanın hayatını kaybettiği 1999 Marmara Depremi'nde aldığı ufak çaplı hasar nedeni ile geçici olarak hizmet vermemektedir. "Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi', Osmanlı devletinin ünlü sadrazamlarından ve divan şiiri sanatçılarından olan Koca Ragıp Paşa tarafından inşa edilen külliyenin bir parçası olarak yapılmıştır. Bazı kaynaklarda işaret edilen bilgiye göre "Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi' mimarı Tahir Ağa isimli mimardır ama bu bilgi hiçbir şekilde doğrulatılamamıştır. Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi'nin okuma salonu olarak tabir edilen kısmının çatısı yerden yaklaşım on üç metre yüksekliğinde bir kubbe ile örtülüdür. Kubbenin dayandığı kolon vasfındaki sütunlar ise demir parmaklıklarla çevrilidir. Bu salon, Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi'nin en büyük kitap istifhanesidir. Bu istifhanede üç adet ahşaptan imal edilme kitap dolabı yer alır. "Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi' duvarları on sekizinci asrın nadide çinileri ile bezenmiştir. "Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi' koleksiyonu ilk etapta Sadrazam Ragıp Paşa'nın bağışladığı bin adetlik el yazması kitap ile oluşturulmuştur. Daha sonra bağışlarla geliştirilen koleksiyon, dört yüz kırk yedi cilt kitap Yahya Tevfik Medresesi'nden, iki yüz yedi cilt kitap Yeni Medrese'den, yüz yetmiş iki cilt kitap Musalla Medresesi'nden aktarılarak genişletilmiştir. Genelde sözel bilimlere ait eserlerin bulunduğu "Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi', geneli Arapça dilinde yazılmış kitaplardan oluşmaktadır. Yaklaşık on iki bin kitabın bulunduğu "Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi' koleksiyonunun, bin iki yüz yetmiş dört adedi el yazması, bin yedi yüz dört adedi eski harfle basma eserlerden oluşmaktadır. Geri kalan kitapların tamamı ise yeni derlemelerden meydana gelmektedir. Kütüphanenin içinde bulunduğu külliyedeki Sıbyan Mektebi ( İlkokul )uzun süre eğitim amacı ile kullanılıp bir müddet sonrada kısa süreliğine "Kütüphaneler Tasnif Komisyonu Bürosu' olarak değerlendirilmiştir. Takvimler 1954 yılını işaret ederken de bu bina çocuk kütüphanesi halini almıştır. Koca Ragıp Paşa, kütüphanenin hizmete açılmasından kırk gün sonra vefat etmiştir. Türbesi ise kütüphanenin de bulunduğu külliyenin bahçesinde yer almaktadır. Süleymaniye Kütüphanesi'ne bağlı olarak hizmet veren kütüphanenin restorasyonuna maalesef on bir yıl sonra 2010 tarihinde başlanmıştır.

Adres : Ordu Caddesi No.225, Laleli, İstanbul, Türkiye