Psikoloji

Yazar : Nurettin Topçu
İsbn : 9789759951191
Yayın Tarihi : Mayıs, 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 210
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Drgah Yayınları

Okuduğumuz derslerin her birinden beklenen gayeler başka başkadır. Matematik dersleri, formülleri ezberlemek için değil, zihnin hayalsiz olarak işleyişini sağlamak için okutuluyor. Tarih dersi, geçmiş zamanın olayları arasında sebep-sonuç bağıntıları kurarak onlardan ibret almayı ve bugünkü hayatımızda sonuç halinde karşımıza çıkan olayların geçmişteki hangi sebeplerden doğmuş olduklarını bize öğretiyor. Edebiyat, sanat zevki ve güzellik duygusu kazanmak için okunuyor. Fiziğin gayesi, etrafımızı çeviren madde olaylarının genel kanunlarını öğretmektir. İleride okuyacağınız felsefe dersleri, insan düşüncesinin tecrübe ederek tanıdıklarını n yardımı ile sentezler meydana getirerek, insanın kâinata ait ne gibi sırları çözmeye muktedir olduğunu ortaya kayacaktır. Psikoloji dersinin bize öğrettiği şeylerin sahası çok geniştir. Bu dersten öğreneceklerimizi şöylece sıralayabiliriz: 1. İnsan, kâinatta olup biten şeyleri tanıyor. Her zevkin arkasından koşuyor. Her fikrin doğruluğunu araştırıyor. Etrafındaki olaylardan kendi akıbetine ait bir hisse çıkarmaya çalışıyor. İşte psikoloji, insanın etrafını ne türlü tanıdığını, hakikat araştırmasında ve bir takım duyguları yaşayışında nasıl davrandığını, nihayet kendi akıbetine doğru ilerleyişinde hangi zorunluluklara tabi olduğunu öğretecektir. Şu halde psikoloji her şeyden önce insana kendini tanıtıyor demektir.
******