Prof. Dr. Erden Kuntalp'e Armağan Cilt II Kamu Hukuku

Yazar :
Yayın Tarihi : Haziran, 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 494
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Galatasaray Üniversitesi
Bahsi Geçen : Erden Kuntalp

Vergilendirmenin en önemli özelliklerinden birisi hiç şüphesiz yaratılan yükümlülük1erin hukuksal temelinin bulunmasındaki gerekliliktir. Bu esas, temel kanun olma özelliğini taşıyan anayasalarda vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin olarak bulunan doğrudan düzenlemelerin dışında, halkın temsilcileri tarafından oluşturulan, hukuk kuralları ile yönetilme ve idarenin bu kurallara göre hareket etmesini öngören hukuk devleti ilkesinin de doğal bir sonucudur. Mali yükümlülüklerin hukuk tabanına dayalı olması aynı zamanda vergi mükelleflerinin, verginin toplanmasında üstün iradenin verdiği yetkiyi kullanan idarenin hukuk dışı ya da keyfi tutumuna karşı korunması bakımından da önemlidir. Hiç şüphesiz aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklama konusu edileceği gibi, vergi yükümlülüklerini öngören hukuk kurallarının kendilerine özgü bir yapıları bulunmakta ve kanuna dayalı olma tek başına, belirlenen prosedüre göre çıkarılmış bir düzenlemenin vergilendirme bakımından yeterli olacağı' anlamım da taşımamaktadır. Avrupa Birliği'ne tam üye olma amacım taşıyan görüşmelerin başladığı günümüzde, özellikle birlik üyesi ülkelerin vergi konusundaki hassasiyetlerinin gözden kaçırılmaması gereklilik gösteren bir husustur. Birlik oluşturma yolunda uzun yıllardan bu yana süren görüşmelerin çok önemli parçalarından birisini oluşturan vergilendirme, adil bir gelir dağılımının sağlanmasından öte birlik olmanın ve bu coğrafyada yaşayan ülkelerin gerçek anlamda bütünleşmesinin ön şartı olarak görülmüştür. Özellikle egemenlik gücünün en önemli göstergelerinden birisi olan vergilendirme yetkisinin paylaşımı ya da sınırlandırılması sonucunu doğuran bu tür oluşumlarda, uyumlaştırmanın önemi düşünülenin ötesindedir. Ülkemiz açısından ise bu konuda daha alınacak yolun bulunduğunun söylenmesi kanımızca hatalı bir saptama değildir. Uygulanan ekonomik programların yarattığı baskılar nedeniyle gelir sağlama kaygısının gerek gelir idaresi gerek zaman, zaman yargı üzerinde oluşturduğu baskı kanunilik ilkesinin göz ardı edilmesi sonucunu da doğurmaktadır.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Erden Kuntalp Kitapları (1)