Prof. Dr. Erden Kuntalp'e Armağan Cilt I Özel Hukuk

Yazar :
Yayın Tarihi : 2004
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 756
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Galatasaray Üniversitesi
Bahsi Geçen : Erden Kuntalp

PROF. DR. ERDEN KUNTALP -ÖZGEÇMİŞ- 1934 yılında bir doktor ailenin dördüncü çocuğu olarak Aydın'da doğan Prof. Dr. Erden Kuntalp, ilk ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimi almış, bilahare 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk Asistanı olarak göreve başlamıştır. Bu fakültede Doktora çalışmalarını bitirmesini takiben Prof. Kuntalp İsviçre hükümetinin verdiği bir burstan yararlanarak üç yıl süreyle, İsviçre / Lozan'da hukuki araştırmalar yapmıştır. Türkiye'ye dönüşünü müteakip 1971'de Doçent 1981'de de Üniversite Profesörlüğü unvanını kazanmıştır. Prof. Kuntalp 1983 yılına kadar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni ve Borçlar Hukuku dersleri vermiş; bu tarihte kendi isteği ile emekliye ayrılmıştır. 1993 yılında Galatasaray Üniversitesinin kuruluş faaliyetlerine katılmış ve bu tarihten itibaren anılan Üniversite'nin Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk Anabilim Dalı ve Özel Hukuk Bölümü Başkanlığı görevini yüklenmiştir. Ayrıca kendisi şu anda Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi dışında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Borçlar Hukuku dersi okutmaktadır. Prof. Kuntalp halen 1972 yılından beri yönetiminde görev yaptığı Ankara Öğretim Derneğinin kurmuş olduğu Tevfik Fikret Eğitim Vakfı'nın Başkanlığını sürdürmektedir.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Erden Kuntalp Kitapları (1)