Prof. Dr. Bülent N. Esen'e Armağan

Yazar : Kolektif
Yayın Tarihi : 1977
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 618
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesi
Bahsi Geçen : Bülent Nuri Esen

1911 de İzmir'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimlerini Galatasaray Lisesi'nde yaptı. 1935'de İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. 1937'de Paris Hukuk Fakültesinde Hukuk Doktoru payesini aldı. 1939'da Ankara Hukuk Fakültesinin Profesör Muavinliği yarışmasını kazanarak akademik kariyere girdi. 1940'da Siyasal Bilgiler Fakültesinde de öğretim görevi aldı. Türkiye'de ilk "İş Hukuk" kitabını yazmıştır (1944). 1950'de "Albert Nauck and Co. Scienta Verlag, Berlin"de "Wie man in der Türkei Recht spricht" adlı eseri yayınlanmıştır. 1957'de yayınlanan "Anayasa Hukuku ve Siyası Hukuk" adlı eseri, Anayasa Hukuku ile Siyasal Bilimi Türkiye'de ilk defa bir arada ele almış olan eserdir. Sayısız milletlerarası bilimsel toplantıya katılmıştır. 1967 Şubatında davet olunduğu Brüksel Hukuk Fakültesinde dersler vermiş, 1968 de IPSA (International Political Sciences Association) da Ankara Üniversitesi adına bulunmuştur. Profesör, 1963-1964 yıllarında İngiliz Parlamento hayatını incelemek üzere Londra' da bulunmuştur. Ankara Üniversitesinde bir Eğitim Fakültesi kurulmasına memur edilen heyette bulunan profesör, bu Fakültenin Dekanlığını da yapmış olup, bir İnsan Hakları kürsüsü ihdas etmiştir. Burada "İnsan Hakları" ve "Demokratik Temel Kurumlar" derslerini vermekteydi. 1965'te Magna Carta'nın 750. yıldönümünü kutlama vesilesiyle Türkiye'de milletlerarası bir kollokyum tertiplemiştir. Fédération des Juristes Européens'in Türk seksiyonu kurucusu ve bunların başkanıydı. American Arbitration Association'da Arbitrator'dı. Fransa Cumhuriyetinin Palmes Académiques nişanına ve Officier d'Académie payesine, Brüksel Üniversitesinin Bilimsel Liyakat madalyasına sahipti.
******