Popüler Halk Tiyatrosu Geleneğimizden Çağdaş Oyunlarımıza Yansımalar

Yazar : Nurhan Tekerek
Yayın Tarihi : 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 358
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Kültür Bakanlığı
Bahsi Geçen : Ferhan Şensoy, Haldun Taner, Sadık Şendil

Geleneksel Tiyatromuz, kimlik arayış sürecini yaşamakta olan Çağdaş Türk Tiyatrosu'nu besleyen önemli bir kaynaktır. Anadolu coğrafyası, iklimi ve yaşam birikiminden yıllar yılı süzülerek popülerliğini kazanan, başka bir deyişle bu topraklarda yaşayan insanların kültürel birikiminin estetize edildiği türlerden oluşan, kent yaşamının ürünü "Popüler Halk Tiyatromuz" ve köylerde gelişen "Seyirlik Köylü Oyunlarımız" geleneksel tiyatromuzu oluşturan iki tiyatro geleneğimizdir. Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana tiyatro tarihimizde, bir yandan Batı kaynaklı tiyatro tarzında ürünler verilmişken, bir yandan da, Batılılaşmayı, salt Batı 'ya öykünme biçiminde algılayanların görmezden gelme çabalarına karşın, içinde yaşadığımız kültürel birikimin ürünü olan geleneksel tiyatromuzdan hareketle, gerek oyun yazarlığı, gerek uygulama alanında pek çok çalışma ortaya konmuş ve bu oyunların seyirciyle daha sıcak bir buluşma sağladığı gözlemlenmiştir. Hala da bu süreç devam etmektedir. Bu bağlamda geleneksel malzememizi tanımanın ve önemsemenin gerekliliğine ve tiyatromuzun arayış sürecinde geleneksel tiyatromuzun çağdaş tiyatroyla da buluşan yapısal özelliklerinden yararlanarak bize özgü yeni bir deyiş, yeni bir biçem ve giderek yeni bir bireşim oluşturmanın daha doğru bir yol aldığına inanıyorum. Böyle bir yolun, tiyatromuzun, çoğu zaman içine düştüğü bunalımdan kurtulma sürecine katkıda bulunmakla birlikte, dünya tiyatrosu içinde sağlam bir yer edinme sürecine de ivme kazandıracağı kanısındayım. Küreselleşme rüzgârlarının Avrupa'dan estiği günümüzde tiyatromuzun, kaynağını soyutlama düşüncesinden alan "Tiyatrocu Tiyatro" yanıyla, eleştiri ve güldürü ağırlıklı özellikleriyle çağdaş tiyatroyla da buluşan geleneksel malzemelerle yoğrularak yeni bir bireşime ulaşmasının, evrensel uygulamalara da zenginlik katacağını düşünüyorum. Böyle bir çalışmayı hazırlamakta çıkış noktamı oluşturan bütün bu düşünceler, beni doğal olarak, geleneksel tiyatromuzun çağdaş tiyatroyla da buluşan yapısal özelliklerini inceleyip irdeleyerek modem tiyatromuza yansıtarak doğru yolculuğa çıkardı.
******