Politika Galerisi Büstler ve Portreler

Yazar : Cihad Baban
Yayın Tarihi : 1970
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 459
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Remzi Kitabevi

Elinizde tuttuğunuz bu kitap, içinde yaşadığımız halde özelliklerine sokulamadığımız bir devri bize, kişileri, onların ayrıntılı karakterleri, olaylar karşısındaki tepkileri, bu karakterlerle tepkilerin kamu hayatımız üzerindeki etkileriyle gerçeklik prizmasından geçirip anlattığı için büyük bir değer taşımaktadır. Devlet makamlarını işgal eden insanlar, dış görünüşleri ne olursa olsun, politika hayatımıza kuvvetli olan tarafları kadar zayıf tutumlarıyla de yön verirler. Bu insanların geçirdikleri şüpheler, duraksamalar, yetişiş tarzları, mizaçları, asabi reaksiyonları memleketin yaşantısını çok yakından ilgilendireceği için yazar, dış görünüşün arkasındaki olayları tahlilci, realist, o nispette sürükleyici bir üslupla kaleme almış, bu devreyi yazacak olan tarihçiye bol malzeme sağlamıştır. Onun içindir ki bu eserin bir kısmı basında tefrika edildiği zaman hemen hiç bir yazı dizisine nasip olmayan bir ilgiyle karşılanmış ve denilebilir ki, son yılların en çok okunan, en çok tartışılan bir yazı dizisi olmuştur. Celal Bayar Mareşal Çakmak Adnan Menderes Cemal Gürsel İsmet İnönü Fuat Köprülü Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu Ekrem Hayri Üstündağ Samet Ağaoğlu Ahmet Tahtakılıç Osman Bölükbaşı
******