Pınar Memiş Kartal

Doç. Dr. Pınar Memiş Kartal 1994 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra akademik kariyere giren Doç. Kartal, halen Galatasaray ve İstanbul Ticaret Üniversitelerinde ceza hukuk derslerine girmektedir. Futbol ve spor hukuku konusunda ihtisas sahibidir

Bibliyografya

Türk Ceza Hukuku'nda Çocukların Cinsel İstismarı (2014), Özel Ceza Hukuku Cilt 2: Kişilere Karşı Suçlar - Kolektif (2017)

Oktay Aras Kitaplığındaki Pınar Memiş Kartal kitapları (1)