Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)

Yazar : Asistan Dr. Murat Sarıca
Yayın Tarihi : 1965
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 18
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Sermet Matbaası

1809 yılında Besançon'da doğan Pierre Joseph Proudhon fakir bir ailenin çocuğudur. İlerde yazacağı kitaplarda bu fakirlik içinde geçen yıllarını kuvvetli çizgilerle anlatmayı ihmal etmemiştir. Daha gençliğinde işçi sınıfına sadık kalacağına ve onu, içinde bulunduğu şartlardan kurtarmak için bütün gayretini sarfedeceğine yemin etmiştir. Bu yoksulluk yıllarını anlatırken yoksulluğu şu şekilde tarif etmektedir: "Yoksulluk insanı alçaltıp değersizleştirir, yavaş yavaş kendine layık hale getirir" ı. Sosyalizm akımını incelerken genellikle sosyalist yazarları iki büyük gruba ayırmak gelenek haline gelmiştir. Bu iki gruba ayırma farklı isimler altında yapılsa da yazarların gruplara göre yerlerini değiştirmeğe imkân yoktur. 1 - Hayali sosyalizm veya Marksizm öncesi devre, 2 - İlmi sosyalizm veya Marksizm. Hayali sosyalistler de aydınlanma çağı filozofları gibi insanlığın çektiği ıstırap ve sefaletin, uğradığı haksızlıkların, ileri sürecekleri çareler sonucunda son bulacağına inanıyorlardı. Onlara göre şimdiye kadar bu haksızlıklara bir çare bulunamayışının sebebi haksızlıkları önleyecek, eşitliği sağlayacak fikirlerin daha önce bilinemeyişi, bu parlak fikirleri ortaya atacak olan filozofların daha önce dünyaya gelmemiş olmalarıdır. Böylece hayali sosyalistler düşünce ile madde arasındaki münasebetin yarattığı temel çelişmeyi düşünceyi öne alarak çözme eğilimi göstermektedirler…
******