Pierre Dubois

Eğitimci, din adamı Monsenyör Pierre Dubois 14 Haziran 1906'da Toner'de (Fransa) doğdu. Pons'da ilkokulu okudu. Lise öğrenimini okurken din adamı olmayı kafasına koyan Dubois kapüsenlerin yanına girdi. Kapüsen manastırında 10 yıl kaldıktan sonra Roma'ya giderek başta Universita Gragoriana di Roma olmak üzere bir çok yerde felsefe, teoloji ve filoloji dersleri okudu. Üniversiteden mezun olduktan sonra tomizm (Aziz Thomas'ın felsefesi) felsefesinin kendisini çok etkilemesi üzerine slav mistisizmini incelemek isteyen Pierre Dubois, İstanbul'da Rusların yoğun şekilde bulunduğu gerekçesiyle 1932 yılının sonlarına doğru İstanbul'a gönderildi. Önce bir Hıristiyan okulu olan St. Louis'de matematik hocası olarak görev yaptı. Bir müddet sonra Dame de Sion'da felsefe öğretmeni olarak devam etti. 1939'da İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra Galatasaray Lisesi'nde Latince hocası olarak göreve başladı. Daha sonra Fransızca ve Felsefe derslerine girdi. Dubois 1971 yılına kadar yaklaşık 30 yıl Galatasaray Lisesi'ndeki öğretmenliğine devam etti. 1960'larda Türkiye ile Vatikan arasında direkt ilişkiler kurulduktan sonra Pierre Dubois 1974 yılında Delege Apostolik Nonce (vicaire) olarak Türkiye'de Vatikan'ın temsilcisi oldu. Böylelikle bir Katolik din adamı için papalık ve kardinallikten sonra en yüksek aşamaya ulaştı. Pierre Dubois 29 Mayıs 1989'da Fransa'da öldü.

Bibliyografya

Galatasaraylı Monsenyör Vatikan'ın Türkiye Dinsel Temsilcisi Pierre Dubois'nın Anı ve Görüşleri (Niyazi Öktem - 1989), Galatasaraylı Monsenyör Pierre Dubois'nın Anı ve Görüşleri (Niyazi Öktem, Kemal Suman ve Turhan Ilgaz -1989)