Peşte Günleri - Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Özel Mektupları

Yazar : Nil Türker Tekin
İsbn : 9786055607777
Yayın Tarihi : Aralık, 2011
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 180
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Ege Yayınları
Bahsi Geçen : Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Bu kitapta ele alınan mektuplar, daha çok edebi ve Türk milliyetçisi kimliğiyle öne çıkan ama uzun yıllar yurt içinde ve yurt dışında bir Osmanlı bürokratı olarak görev yapmış Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun, Budapeşte Başşehbenderliği sırasında İstanbul'daki Hariciye Nezareti'nde görevli Faik Bey'e gönderdiği kişisel mektuplardır. Mektuplar, 1912-1913 yıllarında yazılmış ve gönderilmiştir. Bu yıllar aynı zamanda Balkan Savaşları yılları olduğundan, Balkanların hemen yanı başındaki bir ülkede (Macaristan) Başşehbenderlik yapan Ahmet Hikmet'in mektuplarda dile getirdiği konular büyük önem taşımaktadır. Her ne kadar burada sunulan mektupların resmi bir niteliği olmasa da, içeriğinde, Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sırasındaki politikasına ve Osmanlı Devleti'nde bu dönemde yaşanan iç politik sorunlara yer verilmiş olmasının yanı sıra üst düzey bir Osmanlı bürokratının, devletini ve kendisini kuşatan olaylara bakış açısını yansıtması nedeniyle de kayda değer öneme sahiptir. Kitap üç ana eksen üzerinde kurgulanmıştır: Giriş, Mektupların Çevirisi ve Notlar. Ayrıca, kitabın sonunda, Sözlük, Bibliyografya ve mektupların orijinallerinden taranmış faksimile sayfalar yer almaktadır. Açıklamalar Notlar'da yer almasına rağmen, bazı sözcüklerin veya yer adlarının açıklamaları metinde geçtiği yerde parantez içinde "çn:' (=çevirenin notu) ibaresi ile birlikte verilmiştir. Eski yazıyla (Osmanlıca) kaleme alınmış olan yirmi altı mektup, Ali Akkaya tarafından bana ulaştırılmış ve taranıp kopyaları alındıktan sonra tekrar kendisine iade edilmiştir. Bu nedenle, mektupların bir kitaba dönüştürülmesini kuşkusuz en başta Ali Akkaya'ya borçluyum; kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır...
******