Payitaht-ı Zemin Eminönü Bir Dünya Başkenti Cilt II

Yazar : İlber Ortaylı, Vahdettin Engin, Erhan Afyoncu
İsbn : 9789756230039
Yayın Tarihi : 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 552
Ölçü : 23,5 x 32,5 cm
Yayınevi : Eminönü Belediyesi

Eminönü semti İstanbul'un en eski ve en yoğun merkezi iş alanlarından biridir. Eminönü ticari anlamda Karaköy ile büyük benzerlikler arzeder. Haliç'in ikiye ayırdığı, ancak Galata köprüsünün birleştirdiği Karaköy ve Eminönü, İstanbul'un en büyük merkezi iş alanını oluşturmaktadırlar. Eminönü merkezi iş alanı, Haliç ve Marmara Denizi arasında uzanan yarımadada yer alan Eminönü İlçesi'nin en uç kısmında, önemli bir bölümüyle de kıyı platosunu içine alarak Eminönü Meydanı'na uzanan kısmı ise, ikinci geniş düz alanı oluşturur. Bu iki alanın birleşmesi kıyıda uzun bir düzlük meydana getirir. Eminönü, İstanbul'un merkezi olması hasebiyle ve hem ülkenin çeşitli yörelerinden, hem de yurt dışından gelen malların buradaki iskelelere indirilmesi sebebiyle her dönemde çok canlı bir ticari ve ekonomik hayata sahip olmuştur. Ticaret alanı olarak dikkat çeken bölgeler arasında öncelikle, Eminönü'nden Unkapanı'na kadar uzanan sahil şeridi akla gelir. Gemiler burada demir atmakta, deniz ve kara yoluyla gelen mallar burada boşaltılmakta ve depolanmaktadır. Haliç yükleme ve boşaltmalar için gemilere ideal bir sığınak teşkil ettiği gibi, başka avantajlar da sağlamaktadır. Çok sayıda gemi Haliç'e girebilmektedir. Öte yandan tüccarlar için esas kolaylık sağlayıcı diğer bir unsur, Eminönü sahilinde suların derin olmasıdır. Bu sayede gemiler iskeleye rahatça yanaşabilmekte, dolayısıyla yolcular ve mürettebatın iniş ve binişleri kolaylıkla yapılabilmektedir. Esas olarak da iskelelere boşaltılacak malların mavna veya kayık gibi ara araç kullanmadan kıyıya indirilebilmesi, işleri kolaylaştırdığı gibi, mavnalara yapılacak ödemenin ek bir maliyet yaratmasının önüne de geçilmiş olunmaktadır. Bu uygun şartlarda emek gücü sıkıntısı da çekilmemektedir
******İlber Ortaylı, Erhan Afyoncu