Papalık ve Venedik Belgelerinde Avrupa'nın Birliği ve Osmanlı Devleti (1453-1683)

Yazar : Mustafa Soykut
İsbn : 9789756176924
Yayın Tarihi : Haziran, 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 272
Ölçü : 15,5 x 23 cm
Yayınevi : İst. Bilgi Üniversitesi

Avrupa'nın Türkleri algılayış biçimindeki gerçekle örtüşmeyen ögeler kısmen bilgi eksikliğinden kaynaklansa da, bu çalışmada gösterilmeye çalışıldığı üzere asıl neden, yüzlerce yıldır, Avrupa'nın iç dengelerinden kaynaklanan ve siyasi birlik yoksunluğundan ileri gelen ittifak noksanlığını, iç dengelerden dış düşmanlara kaydırarak bir "öteki" imajı yaratmak ve böylece ittifak noksanlığını telafi etme çabasıdır. Türk imajının oluşumu, her ne kadar günümüzde muhtelif başka faktörlere bağlansa da, Avrupa'nın kendi tarihine dair hafıza kaybı, bunu inkâr etmesine yol açmaktadır. Ortaçağda daha az karmaşık bir siyasi yapıya sahip ve "universitas christiana"nın (Hıristiyan evreni) birleştirdiği kendi içine kapalı bir kıta olan Avrupa, Rönesans ve keşifler devri yoluyla Doğu'yla ilişkiye girerek dünyaya açılırken, bir taraftan da, doğusunda bulunan ve Akdeniz'in en güçlü imparatorluğu olan Osmanlı'nın, küçük bir uçbeyliği iken bir imparatorluğa dönüşmesine şahit olarak, bu gerçekle yaşamak zorunda kalmış ve bu durum karşısında da, muhtelif kültürel ve siyasi adaptasyon stratejilerine başvurma yoluna gitmiştir. Avrupa'nın Batı Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra içine düştüğü ekonomik, siyasi ve beşeri gerileme, her ne kadar kilise tarafından siyasi olarak telafi edilmeye çalışılmışsa da, Doğu'yla karşılaştırıldığında Avrupa'nın, bütün bu sayılan yönlerden geri kalmış olduğu görülür. Rönesans ve özellikle endüstri devriminden sonra dengeler tersine dönmeye başlarken, Osmanlı bu değişimlere yüzünü dönmüş olmasına rağmen, duraklama ve yıkılma devri üç yüzyıl gibi uzun bir zaman almıştır. Bu başarıyı Osmanlı'nın askeri, siyasi ve idari teşkilatının yanı sıra, Reformasyon ve ulus devletlerin kuruluşu gibi sancılı dönemlerden geçen Avrupa'nın da, siyasi birliğini ikinci Dünya Savaşı'na kadar oturtamamış olmasında aramak yanlış olmaz. Zira Avrupa'nın 18. yüzyıla kadarki siyasi yazınına bakıldığında, birbirine düşman Protestan ve Katolik Avrupa'nın ortak tek paydasının Osmanlı düşmanlığı olmuştur...
******