Pali Metinlerine Göre Gotama Buddha

Yazar : Asaf Halet Çelebi
İsbn : 9758274538
Yayın Tarihi : Mayıs, 2003
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 297
Ölçü : 13 x 21 cm
Yayınevi : Hece Yayınları

Dün olduğu kadar bugün de yeryüzünde yayılan dinler içinde saliklerinin nüfusu itibariyle ezici bir ekseriyet teşkil eden Budizm hakkında çoktan beri bir kitap hazırlamayı düşünüyordum. Bunun için projelerim çok geniş, imkânlarım çok dardı. Neşir vasıtalarını düşünmeden, altı sene içinde bu mevzu etrafında okuduğum kitaplardan mütemadiyen fişler çıkarmakta idim. O zaman Buddha'nın büyük hakikatlerinin sırrı zuhur etti ve hayali, sükût-ı hayal takip etti; ben hepsinden vazgeçtim. Galiba gönlümden arzu silinince de irfan yolları açıldı ve bizzat Mesud (yani Buddha) tecelli etmek istedi ve benim kalemimi kullanmaya karar verdi. Buddha'nın hayatına dair Avrupa dillerinde çok kitaplar yazılmışsa da hiçbirisinin doğrudan doğruya eski metinlerden yapılan tercümeler kadar hakiki ve cazip olamayacağını düşündüm. Rhys Davids, F. L. Woodward, Oldenberg, Major Strong gibi bu asrın büyük Budizm âlimleri ve hakiki Pali metinleri mütercimlerinin büyük eserlerinden, yalnız Buddha'nın hayatını belirtecek bir seçme yapan Brewster'in kitabını tercih ettim. Buna muhtelif eserlerden aldığım bazı tercümeleri de ilave ettim. Muhterem okuyucularımıza bu metinlerin ne için mühim addedildiklerini anlatmak isterim: çünkü Pali şeriatı bize en eski ve mevsuk metinleri vermektedir. Bu tercümeler, geçen asır içinde hem daha azdı hem de bunlara layık olduğu ehemmiyet verilmemekte idi. Ancak, on dokuzuncu asrın sonlarına doğru, 1896' da keşfedilen Kral Asoka'nın kitabesi bu metinlere dikkat nazarlarını çevirdi.
******