Özgür Adadağ

Yrd. Doç. Dr. Özgür Adadağ, 1991'de Galatasaray Lisesi'nden mezuniyetinden sonra Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Fransa'da "École des Hautes Études en Sciences Sociales'de (EHESS), 1999'da yüksek lisansını, 2006'da doktorasını tamamladı. 2007 yılında, Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından, 2005-2007 yılları için doktora alanında verilen "Genç Sosyal Bilimciler' ödülünü "L'Évolution de L'Idée de Révolution dans la Pensé Ottomane et Turque' adlı doktora tezi ile kazandı. Halen Galatasaray Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Bölümü Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta ve Coğrafya ve Siyaset, Siyasi Tarih, Sinema ve Siyaset, Türk Siyasal Düşüncesinde Değişim Fikri, Siyaset Sosyolojisi dersleri vermektedir.

Bibliyografya

Dinler Atlası: İnançlar İbadetler ve Ülkeler (Brigitte Dumortier, Çev. - 2007), Küreselleşme ve Demokrasi - Küreselleşmenin Farklı Yüzleri (Cemil Yıldızcan ile - 2011)