Özel Biyoistatistik - Epidemiyolojide Sayısal Çözümleme

Yazar : Prof. Dr. Mustafa Şenocak
Yayın Tarihi : 1992
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 220
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Çağlayan Kitabeevi
Bahsi Geçen : Mustafa Şükrü Şenocak

MENDEL kuralları ile 19. Yüzyılın ortalarında Biyolojiye giren Matematik, tıp bilimine kendini ancak bir asır sonra kadar kabul ettirebildiği gibi DARWIN, belki de MAUDHUS'la biyolojiye yerleşmiş olan toplum kavramına karşı da tıp uzun zaman bireysel yaklaşıma bağlı kalmış ve hastalıklar hücre, doku ve olgu düzeyinde incelene gelmiştir. Böylece tıpta KEPLER ve HARVEY zamanının mekanistlik kavramı oldukça yakın zamanlara kadar, hatta 17. yüzyıldan sonra daha da belirgin bir şekilde egemen olmuştur. 1930'lu yıllara kadar gerilere gidildiğinde tanı ve tedavide hastalıkların geniş insan gruplarında araştırılmasının öneminin dikkat çekmeye başladığı görülür. Çiçek, kolera ve tifo gibi salgınlar yapan enfeksiyonların sadece hastaların tedavisiyle değil çevreye yönelik önlemlerle de kontrol edilebileceğinin anlaşılması 20. Yüzyılın başlarına rastlayan tıbbi gelişmelere iki yeni önemli özellik kazandırmıştır: (1) toplumun tıbbi gereksinmelerinin saptanması, (2) hastalıkların epidemiyolojik yöntemlerle araştırılması. Bugün teknik olarak ileri enfeksiyon sorunun önemini yitirmiş olduğu ülkelerde bile tıbbi araştırmalar 20. yüzyılın başlarındaki özelliklerini zamanımızda da korumaktadır. Hekim grupların incelenmesiyle elde edilen bilgiler teşhis, prognozis ve tedavi amacıyla kullanılır. Her zaman aritmetik terimlerle ifade edilmemekle beraber, hekimin kesin teşhisi olasılıklar arasındaki tercihine dayanır (ayırıcı teşhis). Bu olasılıklar ancak gruplar üzerinde yapılan gözlemlere göre kararlaştırılabilir. Hekim tedavi ettiği hasta gruplarındaki tecrübesinden veya yakın epidemilerden edindiği bilgilerden yahut epidemiyolojik çalışmalardan çıkarılan sonuçlardan yararlanabilir. Bu nedenle hekimin epidemiyolojik çalışmaların sonuçlarını iyi kullanabilmesi, bunların nasıl elde edildiğini ve bunlarda ne dereceye kadar hata payı olabileceğini, yani hekimin epidemiyoloji ve biyometrinin ana ilkelerini bilmesine bağlıdır. Her hekimden matematik işlemleri yapacak kadar istatistikte bilgi sahibi olması beklenemezse de istatistik servislerini iyi kullanan bir "tüketici" olması istenebilir.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Mustafa Şükrü Şenocak Kitapları (1)