Özcan Davaz

Özcan Davaz 20 Mayıs 1939'da Bursa'da doğdu. 1949-1950'de  Bostancı Birinci İlkokulu'nu, 1957-1958'de  Galatasaray Lisesi'ni, 1961-1962'de Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni, 1965-1966'da da Paris İktisat Fakültesi'ne bağlı IRFED Enstitüsünü bitirdi. 1 Yılı İGEME'de, 6 yılı Maliye HAZMİİT'de, 35 yılı da Hariciye'de olmak üzere 42 yıl memurluk yaptı. Emeklilikten sonra yeniden yerleştiği Bostancı'da kitap yazmaya başladı. İki kitabı basıldı. "Birisi Bostancı Masalları / Dört Masal Dört Mevsim.' Aralık 2007'de Okuyan Us  Yayınlarında çıktı. Diğeri, görev yaptığı Bangladeş'de farkına vardığı bir şair. Namı diğer 'Asi Şair' Kazi Nazrül İslam. 13 Eylül 1921 Sakarya Zaferinin haberi Kalküta'ya gelir gelmez 258 satırlık bir Kemal Paşa destanı yazıp "Harikalar Yarattın sen Kemal Harikalar / Harikalar yarattın Kemal kardeş harikalar' diye  Gazi Paşamıza seslenen şair.  Kitabın ismi Atatürk / Bangladeş / Kazi Nazrül İslam.
Özcan Davaz 2 Ocak 2017 tarihinde vefat etti.

Bibliyografya

Bostancı Masalları / Dört Masal Dört Mevsim (2007), Atatürk / Bangladeş / Kazi Nazrül İslam (2008)

Oktay Aras Kitaplığındaki Özcan Davaz kitapları (1)