Oya Adalı

Dil ve edebiyat araştırmacısı, eğitmen Oya Adalı 1942 yılında Sivas'ta doğdu. Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1963'te mezun oldu. Aynı fakültenin dilbilim bölümünde yüksek lisans yaptı. Türk Dil Kurumu'nun dilbilgisi ve terim kollarında uzman olarak çalıştı. Hacettepe, Ege Üniversitesi, Boğaziçi, Galatasaray Üniversitelerinde ve Galatasaray Lisesi'nde Türkçe dersleri verdi. Gelişim Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi'ni yönetti. Özel MEF Lisesi'nin Türkçe-Türk Dili ve edebiyatı programlarını hazırladı ve bunların uygulama çalışmalarını yürüttü. Eğitim çalışmalarını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde sürdürdü.

Bibliyografya

Dadaloğlu (1973), Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler (1979), Yüksek Öğretimde Sözlü ve Yazılı Anlatım (1982), Anlamak ve Anlatmak (2003) , Gençler İçin Sorunlar Çözümler (Nazan İpşiroğlu, Zehra İpşiroğlu, Şeyda Özil ile - 2005), Etkileşimli ve Eleştirel Okuma Teknikleri (2010)