Osmanlı'nın Muhteşem Projeleri 1 - Osmanlı'nın Konya Ovası Sulama Projesi

Yazar : Ömer Faruk Yılmaz
İsbn : 9786054421060
Yayın Tarihi : Eylül, 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 16
Ölçü : 29 x 20,5 cm
Yayınevi : Çamlıca Basın Yayım

Ülkemizin tahıl ambarı Konya Ovası, baklagil ve endüstri bitkilerinin de merkezi olmaya aday bir bölge. Konya Ovası'nı suya kavuşturarak ikinci bir Çukurova'yı ortaya çıkarmak maksadıyla ilk defa 1819'da_çalışmalar yapıldı. O günden günümüze, proje defalarca ele alınmış hatta bir kısım istimlak, hafriyat ve kanal çalışmaları dahi yapılmıştır. Osmanlı devrinde, Konya Ovası'nı sulama projelerinin en kapsamlısı, İkinci Abdülhamid Han zamanında, 1907 yılında hazırlanmıştı. 1913 yılında tamamlanan bu proje, Türkiye'nin ilk modern ve o devirde dünyanın en önde gelen sulama projelerinden biridir. Konya Ovası, kuraklık ve çölleşmeye maruz bölgeler arasında yer almaktadır. Bu sebeple en büyük mesele olarak ovanın sulanması konusu yüzyıllardır gün-demde kalmıştır. Çok eski devirlerden itibaren bu meseleye çözüm için çeşitli yollara başvurulmuş, Osmanlı Devleti zamanında da birçok defalar ovanın sulanması için projeler yapılmıştır. Konya Ovası'nın sulanması amacıyla ilk çalışmalar 1819 yılında Karaman Valisi Çelik Mehmed Paşa tarafından başlatılmış, 1853, 1861 ve akabinde de 1866'da Bozkır ve Seydişehir arasındaki Suğla arazisinin bataklık halinden kurtarıp Konya Ovası'nın sulanması maksadıyla yapılan çalışmalar çeşitli merhalelerde devam etmiştir. 1872 yılında, Çelik Mehmed Paşa'nın projesini tamamlamak isteyen Vali Hafız Paşa, Suğla Gölü'ne akan Beyşehir Çayı'nın mecrasını değiştirmeyi ve "Mavi Boğaz" yoluyla Konya Ovası'na akıtmayı denemiş, ancak paşanın bu teşebbüsü neticelenmemiştir.
******Ömer Faruk Yılmaz