Osmanlı'nın Muhteşem Projeleri 1 - Kosova'da Sultan Murad Hüdavendigar Makamı

Yazar : Osman Doğan, Ebul Faruk Önal
İsbn : 9786054421619
Yayın Tarihi : Temmuz, 2011
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 32
Ölçü : 29 x 20,5 cm
Yayınevi : Çamlıca Basın Yayım

Sırp kralı, Macar kralına, "Himayenize girersek ne yaparsınız" diye sorduğu zaman, Macar kralı; "Kiliselerinizi, Katolik kilisesine çevirtirim" der. Osmanlı hakanına' sorduğunda ise; padişah; "Kiliselerinize dokunmam ama yanlarına cami yaptırırım." der. Osmanlı'nın adaletini temsil eden bu ifadeler hiçbir zaman sözde kalmamış; Osmanlılar özde de adil davranmışlardır. Bu yüzden fethedilen yerlerdeki ahali Osmanlı'yı sever ve ister. Fakat haliyle bu sevgiden şiddetle rahatsız olanlar da vardır... Osmanlı padişahlarının üçüncüsü olan Sultan Birinci Murad Han, Rumeli'ye ayrı bir değer veriyor, daha çok Rumeli'nin fethi yolunda gayret sarf ediyordu. Balkanlarda ise Bulgar, Sırp ve Hırvat gibi Slav unsurlar, aralarındaki geçimsizlikleri bir tarafa bırakarak Türk fütuhatına karşı birleşememişlerdi. Sultan Murad Han da bölgede sürdürdüğü dâhiyane siyasetle, bu milletlerin ayrı parçalar halinde kalmalarını sağlıyordu. Sultan Murad Han, Rumeli'ye yönelmeden önce Osmanlı'ya karşı Sırpları destekleyen ve Rumeli fetihlerinin önündeki en büyük engellerden biri olarak gördüğü Karamanoğulları'nın üzerine gitti.
******Osman Doğan, Ebul Faruk Önal