Osmanlı'nın Muhteşem Projeleri 1 - Çukurova'ya Bereket Getiren Projeler

Yazar : Osman Doğan, Ebul Faruk Önal
İsbn : 9786054421589
Yayın Tarihi : Haziran, 2011
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 40
Ölçü : 29 x 20,5 cm
Yayınevi : Çamlca Basın Yayım

Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Anadolu coğrafyası, bünyesinde binbir barınmaktadır. Dağlarından ovalarına, denizlerinden nehirlerine, ormanlarından kırlarına kadar bu güzellik, görenlerin ilgisine mazhar olmaktadır. Anadolu coğrafyasının en bereketli toprakları olan Çukurova ve civarı ise ayrı bir güzelliğe sahiptir. Bir yanında masmavi Akdeniz, diğer yanında uçsuz bucaksız zümrüt yeşili çayırlar ve hemen sırtını yasladığı Toroslar güzel bir tablo seyrinin zevkini vermektedir. Bu tabiat manzarasının tam ortasından ise kıvrıla kıvrıla geniş menderesler çizerek Seyhan, Ceyhan ve Tarsus çayı akmakta, geçtiği yerlere adeta hayat vermektedir. Akarsuların taşıdığı alüvyonlarla toplam 3.841.300 hektarlık sahayı kaplayan büyüklü küçüklü 16 ova oluşmuştur. Çukurova üst kimliğinde birleşen bu ovaların en meşhurları Yüreğir, Misis, Ceyhan, Haruniye, Osmaniye ve Yumurtalık'tır. İç açıcı, gönül ferahlatıcı bu ovaların tam ortasından geçen akarsular, buraları sulayarak bereketlendirmektedir. Ülkemizin en mühim akarsularından olan Seyhan ve Ceyhan, Doğu Toroslardan doğar ve daha ovaya inmeden birçok kolla beslenerek büyür. Seyhan'a Zamantı, Göksu, Doğançay, Eğlence Suyu, Görgün (Körkün) ve Çakıt Suyu katılırken; Ceyhan'a ise Horman (Hurma), Söğüt\ü, Güredin, Aksu (Göksün), Karsulu, Çayır Suyu, Çerpece ve Handeresi suları katılmaktadır. Bereket Dolu Topraklar Akarsular sayesinde Çukurova, kelimenin tam manasıyla bereket ve mahsul fışkıran verimli bir tarım arazisi olmuştur. Daha çok tahıl üretilen bu ovalarda çok eski tarihlerde de pirinç ve pamuk ekimi yapılırdı. Ancak pamuk üretimi 1830'lara kadar sadece mahalli ihtiyacı karşılayacak kadarken bu tarihten sonra artışa geçtiği görülmektedir.
******Osman Doğan, Ebul Faruk Önal