Osmanlı'nın Muhteşem Projeleri 1 - Bilinmeyen Yönleriyle Mostar Köprüsü

Yazar : Osman Doğan
İsbn : 9786054421312
Yayın Tarihi : Mart, 2011
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 24
Ölçü : 29 x 20,5 cm
Yayınevi : Çamlıca Basın Yayım

Nehirler ayırır, köprüler birleştirir demişler. Osmanlılar da asırlar boyunca üç kıtada ve özellikle de Rumeli topraklarındaki nehirlerin üzerine mutlaka birer köprü inşa etmişlerdir. Böylece bütün Rumeli köprülerle süslenmiş ve nehirlerin ayırdığı bu şehirlerde köprüler, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile olmuştur. Rumeli coğrafyasının en önemli nehirlerinden olan Neretva Nehri üzerine de birçok köprü yapılmıştır. Bu nehir üzerindeki köprülerden en mühimleri olan Konjic, Drina ve Mostar'ın hikâyeleri ve kaderleri birbirine çok benzemektedir. Ama hiçbir köprü üzerinde, Mostar Köprüsü kadar durulmamıştır. Bu köprüyü kimin yaptığı meselesi de eskiden beri tartışıla gelmiştir. Asırlardan beri yazarların ve gezginlerin ilgisini çekmeye devam eden köprü acaba ilk defa ne zaman ve kim tarafından inşa olunmuştur? Mostar'ın merkezinden geçen Neretva Nehri üzerinde bulunan Mostar Köprüsü, Eski Köprü ve Neretva Köprüsü isimleriyle de anılmaktadır. 15. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlıların fethettiği şehir, tahtadan bir köprü etrafında kurulduğundan buraya Most (köprü), Mostici veya Mostar, Mostari (köprücüler) deniliyordu. Dünya mimarlık anıtları listesinde yer alan ve şehre tek başına mimarı bir değer katan köprünün ilk defa hangi tarihte, kim tarafından, kime yaptırıldığı konusu bu zamana kadar tam olarak aydınlatılmış değil. Uzmanlar, bazı belgelerden ve seyyahların notlarından hareketle farklı görüşler ileri sürüyor; hatta bazıları ellerinde hiçbir vesika bulunmadığı halde Mostar Köprüsü'nün Roma eseri olduğuna dair asılsız iddialarda bile bulunuyorlar. Bazı araştırmacılar da, köprünün Osmanlıların esir aldığı Dalmaçya-İtalyan kökenli ustalar veya Mostarlı yerli mimarlardan biri tarafından inşa edildiğini yazmaktadırlar…
******Osman Doğan